Nieuwe retroactieve investeringspremie (RAI) voor warmtepompen: hoe werkt het?

Nieuwe retroactieve investeringspremie (RAI) voor warmtepompen

Sinds 1 oktober 2021 kent de Vlaamse overheid een nieuwe premie toe aan wie een warmtepomp en zonnepanelen combineert en een digitale meter heeft. Om aanspraak te maken op deze zogeheten retroactieve investeringspremie (RAI) voor warmtepompen moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Fluvius schept klaarheid.

Wat voorafging

In het voorjaar van 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Als compensatie kwam de Vlaamse overheid enkele maanden later over de brug met een nieuwe premie voor de eigenaars. Tegelijk keurde ze ook een bijkomende premie goed voor eigenaars van warmtepompen als hoofdverwarming in combinatie met zonnepanelen: de zogenaamde retroactieve investeringspremie (RAI) voor warmtepompen.

Wat is de nieuwe RAI voor warmtepompen?

Gebruik je een warmtepomp als hoofdverwarming van je gebouw in combinatie met zonnepanelen en heb je een digitale meter? Dan kan je vanaf 1 oktober 2021 de retroactieve investeringspremie voor je warmtepomp aanvragen. Als compensatie voor de afschaffing van de terugkerende teller krijg je een bedrag van 1163 euro uitbetaald – als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je moet de premie binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter aanvragen, en vóór 31 december 2025. Als je voor 1 oktober 2021 al een digitale meter had, dan kan je je aanvraag nog indienen tot 1 april 2022.
 • Je bent de eigenaar van het gebouw.
 • Je hebt een digitale meter of een meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten.
 • Je hebt Fluvius vanaf 1 januari 2025 nooit de toegang tot je elektriciteit- en gasmeter geweigerd om een digitale meter te plaatsen.
 • Je warmtepomp en zonnepanelen blijven nog minstens 5 jaar operationeel, én nog minstens 15 jaar op hetzelfde perceel staan vanaf de datum waarop je je warmtepomp in dienst neemt.
 • Je nam je elektrische warmtepomp in dienst tussen 1 januari 2006 en 28 februari 2021.
 • Je warmtepomp dient als hoofdverwarming van het gebouw. Ze staat dus niet enkel in voor een koelfunctie en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • Je warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem om je ruimtes te verwarmen, met water als basis van het warmtetransport.
  • Je warmtepomp staat in voor het grootste deel van de verwarming van de ruimtes in je gebouw, met lucht als basis voor die verwarming.
 • Je nam je zonnepanelen in dienst tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020.
 • Je hebt in de afgelopen 12 maanden via je zonnepanelen elektriciteit op het net geïnjecteerd.
 • De som van het nominale omvormervermogen van je zonnepanelen is kleiner dan of gelijk aan 10 kVA.

Belangrijk: het gaat om een eenmalige premie die zich beperkt tot één premie per aansluiting.

Hoe vraag je de RAI voor warmtepompen aan?

Dien je aanvraag online in via Mijn Fluvius

Meer weten over de RAI voor warmtepompen?

Lees alle info over deze premie.