Water besparen door een gescheiden rioolstelsel

Een gescheiden rioolstelsel voert afvalwater en hemelwater apart af. Het afvalwater gaat via de riolering naar een waterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt afgevoerd naar een beek, rivier of grootschalig infiltratiegebied. Zo help je om een overbelasting van het rioolnet en de zuiveringsinstallaties te voorkomen.

Bij een nieuwe woning is een gescheiden rioolstelsel verplicht. Een simpele regenput en een pomp volstaan om hemel- en afvalwater gescheiden te houden. Zelfs met een ouderwetse regenton kun je al heel wat leidingwater besparen. Gebruik het regenwater voor toepassingen zoals schoonmaken en de tuin sproeien.