Definitieve aansluiting voor elektriciteit en/of gas aanvragen

Is je gebouw wind- en waterdicht? Dan kan je een definitieve aansluiting voor elektriciteit en/of gas aanvragen. Vraag dit aan via Mijn Fluvius.

Definitieve elektriciteitsaansluiting laten plaatsen

 • Vraag via de knop 'Start je aanvraag' een definitieve aansluiting.

Definitieve gasaansluiting laten plaatsen

 • Controleer of je jouw perceel kan aansluiten op het aardgas. Doe dit via de aansluittool.
 • Is een aansluiting mogelijk? Start dan je aanvraag.
 • Vraag via de knop 'Start je aanvraag' de gasaansluiting aan.

Welke info houd je het best bij de hand om je aanvraag te starten?

Voor een nieuwe elektriciteitsaansluiting

Standaardinformatie

 • Je huis- en busnummer of je kadastergegevens.
 • Het gewenste vermogen van de definitieve elektriciteitsaansluiting.
 • Bepaal of je een elektrische auto gaat opladen.
 • De afstanden A, B en C zoals op deze tekening. Dit kan je meten op je bouwplan.
Afstand van rooilijn tot voorgevel (A) en van energiemeter tot voorgevel (B)

Afstand A: van rooilijn tot aan de voorgevel
Afstand B: van energiemeter tot aan de voorgevel

Afstand van rechterperceelgrens tot aan de energiemeter (C).

Afstand C: van rechterperceelsgrens tot aan de energiemeter

Standaardbijlagen

 • Het grondplan (of een schets) waarop de gewenste locatie voor de meter(s) in het gebouw staat.
 • Het liggingsplan. Dit is het kadasterplan of het plan waarin staat waar je perceel gesitueerd is in de omgeving (inclusief de inplanting van je woning op het perceel).

Gegevens indien je zelf elektriciteit opwekt (bv. via zonnepanelen)

 • Het piekvermogen van de installatie.
 • Informatie over de groenestroominstallatie met een piekvermogen van meer dan 10 kWp.

Gegevens in het geval van groepsbouw (zoals appartementen)

 • Alle standaardgegevens van hierboven.
 • Het aantal wooneenheden en handelspanden.
 • Informatie over een eventuele autolift. 

Bijlagen in het geval van groepsbouw

 • Grondplan met inplanting van de meter(s) in het meterlokaal/technische ruimte/cabine, …
 • Attest ter bevestiging van de huis- en/of busnummers.
 • Het liggingsplan. Dit is het kadasterplan of het plan waarin staat waar je perceel gesitueerd is in de omgeving.

Voor een nieuwe gasaansluiting

Informatie

 • Je huis- en busnummer of je kadastergegevens. 
 • Het gewenste vermogen van de definitieve gasaansluiting.
 • De afstanden A, B en C zoals op deze tekening. Dit kan je meten op je bouwplan.
Afstand van rooilijn tot voorgevel (A) en van energiemeter tot voorgevel (B)

Afstand A: van rooilijn tot aan de voorgevel
Afstand B: van energiemeter tot aan de voorgevel

Afstand van rechterperceelgrens tot aan de energiemeter (C).

Afstand C: van rechterperceelsgrens tot aan de energiemeter

Bijlagen

 • Een overzichtfoto van de meterwand of meterkast (gas en elektriciteit).
 • Het grondplan waarop de gewenste locatie voor de meter(s) in het gebouw staat.
 • Het liggingsplan. Dit is het kadasterplan of het plan waarin staat waar je perceel gesitueerd is in de omgeving (inclusief de inplanting van je woning op het perceel). 

Bijlagen in het geval van groepsbouw (zoals appartementen)

 • Grondplan met inplanting van de meter(s) in het meterlokaal/technische ruimte/cabine, …
 • Attest ter bevestiging van de huis- en/of busnummers.
 • Het liggingsplan. Dit is het kadasterplan of het plan waarin staat waar je perceel gesitueerd is in de omgeving (inclusief de inplanting van je woning op het perceel).