Elektriciteits-, gas- of rioleringsaansluiting definitief verwijderen (afkoppelen)

Wil je de elektriciteits-, gas- of rioleringsaansluiting definitief laten verwijderen (afkoppelen), bijvoorbeeld omdat de woning of het gebouw wordt gesloopt? Vraag dit aan via Mijn Fluvius.

Elektriciteits- of gasaansluiting verwijderen

  • Vraag via de knop 'Start je aanvraag' de verwijdering aan.
  • Wij verwijderen de meter en sluiten de aansluitkabel af.

Wil je na de sloop een nieuwe werfaansluiting voor elektriciteit aanvragen? Dat kan via Mijn Fluvius.
Lees meer op deze pagina hoe je een werfaansluiting aanvraagt.

Rioleringsaansluiting verwijderen (afkoppelen)

  • Jij moet zelf de rioleringsaansluiting afkoppelen van het rioleringsnet. Doe dit ter hoogte van het openbaar domein.
  • Zorg ervoor dat de aansluiting waterdicht blijft. Installeer hiervoor een dop of stop, hierdoor kan de aansluiting hergebruikt worden.

Welke info houd je het best bij de hand om je aanvraag te starten?

Voor het verwijderen van een elektriciteitaansluiting

Informatie

  • De EAN-code van je elektriciteitsaansluiting.

Bijlagen 

  • Een plan, een schets of een foto waarop te zien is waar de aansluiting zich bevindt (dit is buiten).

Voor het verwijderen van een gasaansluiting

Informatie

  • De EAN-code van je gasaansluiting.

Bijlagen 

  • Een plan, een schets of een foto waarop te zien is waar de aansluiting zich bevindt (dit is buiten).

Voor het verwijderen van een rioleringsaansluiting

Hiervoor hoe je geen informatie bij de hand te houden.