Veelgestelde vragen over EAN-codes in Mijn Fluvius

Wat is Mijn EAN-lijst?

Je kan je EAN-codes voor gas en elektriciteit bewaren in Mijn EAN-lijst. Dit is handig als je ze nog nodig hebt voor een andere aanvraag. Bijvoorbeeld voor premies, poortbeheer of verbruikshistoriek. Je kan elke EAN-code voorzien van een label. Zo vind je ze vlot terug.

Wat is een label?

Een label is vrije tekst van maximaal 20 karakters die je aan een EAN-code toekent, zodat je de code later makkelijker kan terugvinden. Er zijn een aantal standaard labels zoals onder meer ‘Bedrijf’ of ‘Buitenverblijf’, maar je kan er zelf zoveel bijmaken als je wil. Zo kan je bijvoorbeeld als gebouwenbeheerder alle EAN-codes van een gebouw hetzelfde label geven. Vanaf 10 EAN-codes in je EAN-lijst kan je filteren op het label.

Ik heb veel EAN-codes. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Als je bent ingelogd als organisatie, dan kan je op 2 manieren meerdere EAN-codes opladen in Mijn EAN-lijst:

  1. Automatisch: op basis van jouw bestaande energiecontracten. Als je voor deze optie kiest, dan zoeken wij op basis van het KBO-nummer van je profiel, de EAN-codes met een actief energiecontract op. Als je in je overzicht een EAN-code niet terugvindt, kan dit zijn omdat jouw leverancier misschien een ander, een foutief of geen KBO-nummer heeft doorgegeven aan ons. Contacteer dan je energieleverancier om dit op te lossen.
  2. Manueel: door een eigen CSV-bestand op te laden. Het volstaat om in de eerste kolom de EAN-code van 18 cijfers te zetten en in de tweede kolom -optioneel- het label.
    Let op: bereid je jouw bestand voor in Excel? Dan bestaat de kans dat de laatste cijfers door nullen vervangen worden. Dit kan je vermijden door een weglatingsteken ‘ voor je EAN-code te plaatsen.

Ik krijg de melding ‘Ongeldige EAN-code’. Wat moet ik doen?

Om je aanvraag in Mijn Fluvius te kunnen doen, moet je beschikken over een EAN-code die gelinkt is aan je elektriciteits- of aardgasaansluiting. Die unieke code bestaat uit een reeks van 18 cijfers en begint altijd met 54144. Als je de melding ‘ongeldige EAN-code’ krijgt, controleer dan eerst of je alle cijfers correct hebt ingevuld en probeer opnieuw.

Waarom krijg ik de melding dat er op mijn EAN-code geen digitale meter gekend is?

Je verbruik op afstand uitlezen of je gebruikerspoorten beheren, kan enkel met een digitale meter. Daarom checken we eerst of er wel een digitale meter is gekoppeld aan je EAN-code.
Let op: het kan tot 72 uur duren vooraleer een nieuwe digitale meter in ons systeem geregistreerd staat.
Werd je digitale meter nog maar pas geplaatst? Wacht dan een paar dagen om je gebruikerspoorten te activeren of je verbruiksinfo op te vragen.
Bij grotere wegenwerken of de vernieuwing van de nutsleiding in je straat, worden de digitale meters pas zichtbaar in Mijn Fluvius aan het einde van de werken.
Heb je nog geen digitale meters en wil je toch je verbruikshistoriek opvragen? Surf dan naar www.fluvius.be/verbruikshistoriek of bel 078 35 35 34 om je verbruiksgegevens van de laatste 3 jaar op te vragen via post.

Waarom krijg ik de melding dat de EAN-code niet actief is? Waarom krijg ik de melding dat er geen energiecontract aanwezig is?

Om de verbruiksgegevens van je digitale meter op afstand uit te lezen of om je gebruikerspoorten te beheren, moet je een contract hebben met een energieleverancier. Van zodra het energiecontract gekend is bij Fluvius, kan je hier een afspraak maken om je EAN-code te laten activeren.

Het adres van één van mijn EAN-codes is fout. Wat moet ik doen?

Wij halen het ‘installatie-adres’ van een EAN-code éénmalig op als we de EAN-code toevoegen aan Mijn EAN-lijst. Als hierna de naam van de gemeente of de straatnaam wijzigt, dan volstaat het om de EAN-code te verwijderen uit Mijn EAN-lijst en daarna terug toe te voegen. Hierdoor halen we de meest recente adresgegevens opnieuw op. Deze actie heeft geen impact op lopende aanvragen.

Ik krijg de boodschap "Er ging iets fout" bij het ingeven of selecteren van mijn EAN-code.

Wij stellen vast dat deze fout zich soms voordoet op bedrijfscomputers die strikte beveiligingsinstellingen hanteren. Probeer op je persoonlijke computer de aanvraag nog eens uit te voeren. Indien de fout zich blijft voordoen, neem dan contact met ons op.