Wat te doen bij stormweer?

Blijf binnen.

  • Sluit ramen en deuren
  • Zorg dat je uit de buurt blijft van elektrische kabels en haal zoveel mogelijk apparaten uit het stopcontact
  • Ga niet in bad of onder de douche
  • Controleer je kelder op wateroverlast

Raak geen kabels of elektriciteitsleidingen die op de grond gevallen zijn aan. Hoewel deze op zich goed geïsoleerd zijn, kunnen ze toch onder spanning staan.

Volg de sociale media en nieuwsberichten op voor meer informatie rond het stormweer.

Wat zijn de risico’s verbonden aan stormweer?

Bij hevige rukwinden ontstaat het risico dat er takken afbreken, bomen omwaaien en daken beschadigd raken. Dit kan ook een impact hebben op bepaalde elementen van ons net zoals schade aan elektriciteitskabels of - cabines met lokale hinder tot gevolg.

Indien het stormweer gepaard gaat met bliksem kan deze ook je woning en elektrische apparaten beschadigen.

De straatverlichting kan uitvallen.

Er kan lokaal wateroverlast zijn als de riolering de plotse toevloed aan (regen)water niet kan verwerken.

Hoe kan je ons contacteren?

Bij storingen op ons elektriciteitsnet of riolering kan je ons bereiken op het nummer 078 35 35 00. Bij gasreuk bel je 0800 65 0 65.

Je kan de status van de incidenten over heel Vlaanderen volgen op fluvius.be/stroomonderbrekingen.
Staat jouw straat hierop al vermeld? Dan hoeft je ons hiervoor niet meer te contacteren. We zijn al bezig met de herstelling.
Staat jouw straat nog niet bij de storingen op ons elektriciteitsnet dan kan je ons bereiken op het nummer 078 35 35 00.

Hoewel we extra collega’s inschakelen tijdens stormweer kan het zijn dat je moeilijk binnen geraakt op ons contactnummer.
Meld niet-dringende zaken eventueel op een later tijdstip. Zo kunnen we ons concentreren op de dringende oproepen (met gevaarlijke situaties).

Bij gevaarlijke situaties op ons net en/of gasreuk vragen we je om altijd te bellen.

Andere bijstand

Voor niet-dringende interventies activeert de FOD Binnenlandse zaken vaak het noodnummer 1722.

Bel enkel naar 112 of 100 als jouw leven of dat van een ander in gevaar is!

Wat met schade?

Meld geleden schade bij je verzekeraar.