Wat te doen bij stormweer?

  1. Blijf binnen
  2. Blijf uit de buurt van bomen
  3. Sluit ramen en deuren
  4. Raak kabels of elektriciteitsleidingen die op de grond gevallen zijn niet aan. Hoewel deze op zich goed geïsoleerd zijn, kunnen ze toch onder spanning staan.
  5. Volg de sociale media en nieuwsberichten op voor meer informatie rond het stormweer.

Tijdens onweer

  • Blijf uit de buurt van elektrische kabels
  • Haal zoveel mogelijk elektrische apparaten uit het stopcontact

Bij hevige regenbuien en wateroverlast

  • Controleer je kelder op wateroverlast

Wat zijn de risico’s verbonden aan stormweer?

Bij hevige rukwinden ontstaat het risico dat er takken afbreken, bomen omwaaien en daken beschadigd raken. Dit kan ook een impact hebben op de stroomvoorziening zoals schade aan elektriciteitskabels of - cabines met lokale hinder tot gevolg.

Indien het stormweer gepaard gaat met bliksem kan deze ook je woning en elektrische apparaten beschadigen.

De straatverlichting kan uitvallen.

Er kan lokaal wateroverlast zijn als de riolering de plotse toevloed aan (regen)water niet kan verwerken.

Hoe kan je ons contacteren?

Bij storingen op ons elektriciteitsnet of riolering kan je ons bereiken op het nummer 078 35 35 00.
Bij gasreuk bel je 0800 65 0 65.

De status van stroomonderbrekingen over heel Vlaanderen kan je volgen op fluvius.be/stroomonderbrekingen.
Staat jouw straat hierop al vermeld? Dan hoeft je ons hiervoor niet meer te contacteren. We zijn dan bezig met de herstelling.
Staat jouw straat nog niet bij de stroomonderbrekingen? Bel ons dan op ons storingsnummer 078 35 35 00.

Bij gevaarlijke situaties op ons net en/of gasreuk vragen we je om altijd te bellen.

Hoewel we extra collega’s inschakelen tijdens stormweer kan het zijn dat je moeilijk binnen geraakt op ons contactnummer.
Meld niet-dringende zaken eventueel op een later tijdstip. Zo kunnen we ons concentreren op de dringende oproepen (met gevaarlijke situaties).

Andere bijstand

Voor niet-dringende interventies activeert de FOD Binnenlandse zaken vaak het noodnummer 1722.

Bel enkel naar 112 of 100 als jouw leven of dat van een ander in gevaar is!

Wat met schade?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij je verzekeraar van de geleden schade. Neem veel foto’s van de schade.