Premie infiltratievoorziening

Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater (dat je niet zelf gebruikt) de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te dringen. Installeer je zo’n infiltratievoorziening zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn, dan heb je recht op een premie.

Online aanvragen

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2022
Premiebedrag
 • De premie bedraagt 250 euro wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de infiltratievoorziening.
 • De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
 • Verplicht toe te voegen
 • Grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige infiltratievoorziening en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.
 • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige infiltratievoorziening met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • Premievoorwaarden 2021

  Belangrijk Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
  Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
  Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
  Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2021
  Premiebedrag
 • - De premie bedraagt 250 euro wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de infiltratievoorziening.
 • - De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
 • Verplicht toe te voegen
 • - Grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige infiltratievoorziening en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.
 • - Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige infiltratievoorziening met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • - Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • Premievoorwaarden 2020

  Belangrijk Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
  Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
  Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
  Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2020
  Premiebedrag
 • - De premie bedraagt 250 euro wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de infiltratievoorziening.
 • - De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
 • Verplicht toe te voegen
 • - Grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige infiltratievoorziening en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.
 • - Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige infiltratievoorziening met vermelding van het plaatsingsadres.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • - Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.