Premie hemelwaterput met pompinstallatie

Water valt in ons land veelvuldig uit de lucht. Het zou dus jammer zijn om dat niet te gebruiken waar mogelijk. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen. Heb je dat geïnstalleerd zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn? Vraag dan zeker je premie aan.

Online aanvragen

  2020 2021
Belangrijk
Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2020 Informatieblad en aanvraagformulier premie 2021
Premiebedrag
  • De premie bedraagt 250 euro wanneer je minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte aansluit op de hemelwaterput.
  • De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
Verplichte documenten
  • Grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige hemelwaterput en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemelwater en afvalwater.
  • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put met vermelding van het plaatsingsadres.
Toe te voegen indien van toepassing
  • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.