Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Je kan deze premie enkel online aanvragen.

Voor je start met verbouwen heb je een EPC van je woning of wooneenheid nodig van vóór de renovatiewerken.

 • Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Activatie EPC-labelpremie’.
 • Hou de datum en het certificaatnummer van je EPC-certificaat van voor de renovatiewerken bij de hand. Duid het EPC-label aan.

Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning of wooneenheid grondig te renoveren. Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC van je woning of wooneenheid opmaken.

 • Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Uitbetaling EPC-labelpremie’.
 • Hou de datum en het certificaatnummer van je nieuwe EPC-certificaat (van na de renovatiewerken) bij de hand. Duid het nieuwe EPC-label aan.

Wanneer je je eerste premie aanvraagt in 2021, je offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, moet je een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de Beno-pass. Meer info over deze keuze.

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
 • Het EPC-attest moet schriftelijk of digitaal ondertekend zijn
 • Premievoorwaarden Informatieblad 2022
  Premiebedrag
 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
 • Premiebedrag beschermde afnemer Verhoging premiebedrag met 20%
  Verplicht toe te voegen
 • EPC vóór de renovatiewerken
 • EPC na de renovatiewerken
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden 2021

  Belangrijk
  • - EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
  • - Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
  • - Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
  • - De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
  • - Het EPC-attest moet schriftelijk of digitaal ondertekend zijn
  Premievoorwaarden Informatieblad 2021
  Premiebedrag
  • - 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
  • - 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
  Premiebedrag beschermde afnemer Verhoging premiebedrag met 20%
  Verplicht toe te voegen
  • - EPC vóór de renovatiewerken
  • - EPC na de renovatiewerken
  Toe te voegen indien van toepassing