Info voor eigenaars van zonnepanelen:

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende elektriciteitsteller. Dit betekent voor veel investeerders een financiële impact en daarom werkt de Vlaamse Regering een compensatieregeling uit.
Momenteel is de informatie op onze website nog niet up-to-date.

Voor meer informatie en antwoorden kan je terecht op www.energiesparen.be/compensatie-terugdraaiende-teller.

Digitale meters en zonnepanelen? Dit moet je weten!

Ik heb zonnepanelen geplaatst voor 1 januari 2021

Liet je tussen begin 2006 en eind 2020 zonnepanelen plaatsen? Dan heb je 15 jaar recht op het principe van de terugdraaiende teller (vanaf de datum van indiensttreding op je keuringsattest) in combinatie met het prosumententarief.

De terugdraaiende teller:

  • loopt op wanneer je meer energie verbruikt dan je produceert en
  • draait terug wanneer je meer energie produceert dan verbruikt.

Omdat je als zonnepaneeleigenaar gebruik maakt van het elektriciteitsnet als je je geproduceerde elektriciteit niet onmiddellijk verbruikt, werd in 2015 het prosumententarief ingevoerd. Het prosumententarief is een forfaitaire vergoeding en het wordt berekend afhankelijk van je netgebied en van het vermogen van je omvormer(s).

Jouw energiefactuur (zonnepanelen geplaatst tussen 2006 en 2020)

Je leverancierskosten (verbruik) worden berekend volgens het principe van de terugdraaiende teller.
Je netkosten worden berekend volgens het principe van de terugdraaiende teller in combinatie met het prosumententarief.

Heb je al een digitale meter?

Dan heb je ook 15 jaar recht op het principe van de terugdraaiende teller (vanaf de datum van indiensttreding op je keuringsattest) in combinatie met het prosumententarief.
Met een digitale meter zie je de meter fysiek niet terugdraaien, maar dan wordt er een berekening gemaakt volgens het principe van de terugdraaiende teller (de stroom geïnjecteerd op het net wordt in mindering gebracht met de werkelijk afgenomen stroom).

Voor je netkosten kan je ook kiezen voor het nettarief werkelijke afname.
Dan worden de netkosten berekend volgens de werkelijke afname. Dit is mogelijk omdat je een digitale meter hebt en dan wordt er geen prosumententarief meer aangerekend. Als je voor het nettarief werkelijke afname kiest, dan is het in jouw voordeel om zo veel mogelijk te verbruiken als de zon schijnt, dan heb je het elektriciteitsnet niet nodig.

Let op: als je voor het nettarief werkelijke afname kiest, kan je daarna niet meer terug naar het prosumententarief.

Jouw energiefactuur met keuze voor nettarief werkelijke afname (zonnepanelen geplaatst tussen 2006 en 2020)

Je leverancierskosten (verbruik) worden berekend volgens het principe van de terugdraaiende teller.
Je netkosten worden berekend volgens het nettarief werkelijke afname.

Welk tarief is het voordeligst?

Kom te weten of een overstap naar het nettarief werkelijke afname voor jou interessant is.

Bij alle zonnepaneeleigenaars zal tegen eind 2022 een digitale meter worden geïnstalleerd.

Ik plaats zonnepanelen vanaf 2021 of mijn huidige zijn ouder dan 15 jaar

Wanneer je zonnepanelen plaatst in 2021, wordt automatisch ook een digitale meter geïnstalleerd.

Vanaf 2021 geldt voor de netkosten (de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet) van nieuwe zonnepanelen en installaties ouder dan 15 jaar het nettarief werkelijke afname. Je betaalt voor alle energie die je verbruikt van het elektriciteitsnet. Het is dus in jouw voordeel om zo veel mogelijk te verbruiken als de zon schijnt, dan heb je het elektriciteitsnet niet nodig.

Ook de leverancierskosten (de kosten voor je verbruik) worden voortaan berekend volgens je werkelijke verbruik. Wel is het mogelijk om de niet-gebruikte elektriciteit die je met je zonnepanelen opwekt en dus in het distributienet injecteert te ‘verkopen’ aan je energieleverancier.

Jouw energiefactuur (zonnepanelen vanaf 2021 of ouder dan 15 jaar)

Je leverancierskosten (verbruik) en je netkosten worden berekend volgens je werkelijke afname.

Eenmalige premie voor zonnepanelen vanaf 2021

Haal je voor het eerst zonnepanelen in huis? Dan kan je vanaf 2021 genieten van een eenmalige premie. Hier vind je alle voorwaarden.

Wil je binnenkort graag een batterij aansluiten op je installatie?

Goed nieuws: de overheid biedt binnenkort een batterijpremie voor gezinnen met een digitale elektriciteitsmeter.
Heb je nog geen digitale meter, maar wil je toch al een batterij? Dan wordt de plaatsing van je digitale meters terugbetaald via een verhoogde premie.
Meer info over de premie thuisbatterij.

Veelgestelde vragen over digitale meters en zonnepanelen

Heb ik nog recht op groenestroomcertificaten?

Krijg je vandaag groenestroomcertificaten? Dan blijft dat ook na de plaatsing van een digitale meter zo. Daar wijzigt niets aan.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde productieoverschot als mijn klassieke elektriciteitsmeter wordt vervangen door een digitale meter?

Je hebt recht, als je beschikt over een installatie van zonnepanelen, op een compensatie van de geïnjecteerde/verbruikte energie bij het vervangen van je huidige meter door een digitale meter op initiatief van Fluvius (tenzij dit plaatsvindt in de maand van je jaarlijkse meteropname).
Dit staat zo in de richtlijnen van het technische reglement van de VREG.
Dit betekent dat we je opgebouwde productieoverschot verrekenen met je nieuw verbruik op de digitale meter. Zo maak je optimaal gebruik van de in het net geïnjecteerde energie.

Staat het antwoord op jouw vraag niet in de lijst hierboven? Raadpleeg dan zeker ook onze uitgebreide vragenlijst over de digitale meter.