Elektrische laadpalen en cng

Fluvius gelooft in duurzame mobiliteit. Daarom zetten we in op laadinfrastructuur voor elektrische wagens en stimuleren we het gebruik van CNG als voertuigbrandstof.

Elektrische laadpalen

Waarom elektrisch rijden? 

Hoe je het ook draait of keert, elk voertuig heeft impact op ons milieu. Om dat effect zo klein mogelijk te maken, is het slim te kijken naar elektrische voertuigen. Studies tonen aan dat elektrische wagens momenteel de meest milieuvriendelijke optie zijn. Ze zorgen op korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. 

Bovendien kan je genieten van een zero-emissiepremie en een vrijstelling van belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.

Waar vind ik een laadpaal?

Het succes van elektrisch rijden hangt in grote mate af van de beschikbaarheid van laadpalen. Fluvius ondersteunt daarom het initiatief van de Vlaamse overheid om tegen 2020 in elke Vlaamse gemeente minstens één openbare laadpaal te hebben. 

Je kan ook zelf kosteloos een publieke laadpaal in je woonomgeving aanvragen als

  • Je een particulier bent die een elektrische wagen (dus geen hybride) heeft gekocht of besteld
  • Je thuis geen parkeerruimte met eigen oplaadmogelijkheid hebt
  • Er binnen een straal van 500 meter van je woning geen publiek toegankelijk oplaadpunt is (gepland)

Als je in aanmerking komt, zorgen wij voor de nodige werken en houden je op de hoogte van de datum waarop de laadpaal wordt geplaatst.

Meldingsplicht laadpaal elektrische wagen

De Vlaamse overheid heeft een meldingsplicht voor bestaande en nieuwe laadpalen voor elektrische wagens ingevoerd.

De verkoop van nieuwe elektrische wagens neemt toe. Hierdoor stijgt de behoefte aan publieke en semi-publieke toegankelijke laadpalen. Om op dit vlak vooruitgang te boeken wil de Vlaamse regering de infrastructuur voor elektrische voertuigen kennen en promoten. Het promoten van milieuvriendelijke wagens is een belangrijk aspect van het beleid van de Vlaamse regering dat inzet op verbetering van de luchtkwaliteit, inperking van de emissies van broeikasgassen en het beperken van geluidshinder.

De Vlaamse regering heeft daarom een meldingsplicht ingevoerd voor bestaande en nieuwe laadpalen.

Hoe laad ik op?

Elektrisch laden werkt anders dan traditioneel tanken. Benzine, diesel of gas tank je onderweg, meestal wanneer je tank zo goed als leeg is. Elektrisch laden doe je – als het even kan – ook gewoon tussendoor. Elektrisch tanken is bijzonder eenvoudig – je steekt gewoon de stekker in en de wagen geeft aan wanneer de batterij vol is zodat het laden automatisch stopt.

Je kan ook één of meerdere laadpassen of zelfs je kredietkaart koppelen aan een mobilitieits--app om jezelf het leven nog makkelijker te maken. Ondertussen vind je hiervoor verschillende apps op de markt. Even zoeken op Google en je vindt ongetwijfeld de oplossing die het beste bij jou past!

Hoe eenvoudig het is om bij te tanken, kan je dan weer ontdekken in dit filmpje van het Departement Omgeving.

Hoe lang duurt het opladen?

Dat hangt af van de capaciteit van de batterij in je wagen en het vermogen van het laadpunt. Aan een  gewoon stopcontact, reken je het best 6 tot 10 uur om je wagen volledig op te laden. Aan een specifiek laadpunt of laadpaal gaat het meestal sneller en bij snelladers kan het al in een half uur. 

Na ca. 50% van de laadtijd is de accu al voor 80% vol. Het is daarom aan te bevelen om elke keer als je de auto parkeert deze op te laden.

Veelgestelde vragen over elektrische laadpalen

Wat is een laadpaal?

Een laadpaal is een zuil uitgerust met stopcontacten (meestal twee), aangesloten op het elektriciteitsnet (van de gemeente, een bedrijf of bij je thuis), en wordt gebruikt om via een kabel de batterij van een elektrisch voertuig op te laden. Als variante uitvoering bestaat ook de wallbox, waarbij het oplaadpunt op de muur is bevestigd.

Welke soort laadpalen en stekkers zijn er?

Er zijn palen voor standaard, versneld en supersnel laden. En afhankelijk van het type paal, het type van je wagen, het type stroomnet of het land waar je je bevindt, zijn er verschillende soorten stekkers en stopcontacten

Zijn publieke laadpalen vrij te gebruiken?

Laadpalen die op de openbare weg staan of op het terrein van bedrijven, parkeergarages of supermarkten en die voor het publiek toegankelijk zijn niet altijd vrij te gebruiken. Soms heb je een laadpas of -kaart nodig om je te identificeren en de paal te activeren. De stroom wordt dan gratis of tegen betaling geleverd.

Is publiek laden duurder dan thuis laden?

Vaak wel. De laadinfrastructuur, het onderhoud en de inrichting van het (parkeer)terrein brengen (investerings)kosten met zich mee die doorgaans in het laadtarief worden verrekend.

Kan ik betalen met een bankkaart?

Meestal niet. Een betaalterminal in een laadpaal voorzien zou de prijs nog meer opdrijven.

Rijden op CNG

Waarom kiezen voor CNG?

CNG (Compressed Natural Gas) wordt beschouwd als een transitiebrandstof. Hoewel het ook een fossiele brandstof is, worden er bij de verbranding van CNG minder vervuilende stoffen uitgestoten. Hierdoor kan een omschakeling van diesel en benzine naar aardgas al een grote impact hebben op onze luchtkwaliteit. Het is eveneens toepasbaar voor grotere voer- en vaartuigen (LNG). 

Rijden op aardgas in plaats van op benzine of diesel is goed voor: 

  • 95% minder fijn stof dan diesel 

  • 50% minder koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOX) 

  • gemiddeld 20% minder koolstofdioxide (CO2) 

  • nul uitstoot van roet of benzene 

Hoe en waar kan ik CNG tanken?

CNG tanken is compleet vergelijkbaar met een klassieke wagen. Er is een vulzuil, een slang en een pistool. Die zien er iets anders uit dan een gewone tankopstelling, maar de werking is vergelijkbaar. Aan- en afkoppelen van het vulpistool is schoon en eenvoudig. Het duurt ook ongeveer even lang om je auto vol te tanken.

Je kan ook de app voor iOS of voor Android downloaden, zodat je ook onderweg makkelijk het dichtstbijzijnde CNG-tankstation kan vinden.

Waar en hoe CNG tanken?

Wat is het verschil met LPG?

LPG staat voor Liquid Propane Gas of vloeibaar propaangas. Dat is een restproduct dat ontstaat bij de productie en behandeling van onder meer aardolie. Aardgas daarentegen wordt niet in vloeibare vorm maar als samengedrukt gas in de auto opgeslagen.

Samengedrukt aardgas (Compressed Natural Gas of CNG) is lichter dan lucht. Als het vrij komt, lost het daardoor onmiddellijk op in de lucht. Een aardgaswagen is even veilig als een klassieke benzinewagen.

Is rijden op CNG voordelig(er)?

Aan de pomp is aardgas de goedkoopste brandstof. Met 1 kg CNG rij je ongeveer even ver als met 1 liter diesel. Bovendien krijgen CNG-wagens sinds 2016 van de Vlaamse overheid vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting.

Is rijden op CNG veilig(er)?

Het is even veilig als een benzine- of dieselvoertuig. De aardgastank is solide en volledig afgesloten. Autoconstructeurs passen bij de fabricatie van voertuigen op aardgas de meest strikte veiligheidsnormen toe. Tal van innovatieve technologieën maken van de aardgastank een van de stevigste onderdelen.

Het bewijs? Met een CNG-auto mag je zelfs parkeren in ondergrondse garages.

Veelgestelde vragen over rijden op CNG

Hoe snel tank ik CNG?

CNG tanken gaat even snel als het tanken van andere brandstoffen: enkele minuten en je bent klaar.

Loop ik risico tijdens het tanken van CNG?

Neen. Als je het vulpistool aansluit, worden de tanks onder druk gebracht om aan te geven dat er geen lek is vóór het vullen.

Is er een verschil bij de technische controle voor een CNG-wagen?

Zoals met een gewone auto moet je ieder jaar naar de technische controle, na vier jaar. Hier wordt ook nagekeken of er geen gaslek is. Is alles in orde? Dan kleeft de controleur in de hoek rechts onderaan de voorruit een controlevignet. Dit wordt na iedere technische controle vernieuwd. De tank moet je iedere vier jaar laten controleren door een erkend bedrijf. Dit staat los van de technische controle.

Kan ik mijn bestaande wagen laten aanpassen om CNG te kunnen tanken?

Bij bijna alle voertuigen die op aardgas rijden in België wordt de CNG-technologie in de fabriek ingebouwd. Je kan bij sommige voertuigen wel één of twee tanks laten installeren in de kofferruimte, door een gecertificeerd installateur.