Veiligheidsvoorschriften bij gasgeur of gaslek

Ruik je gas in of rondom je woning, appartement of bedrijf?

Bel gratis  naar  0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang. We komen zo snel mogelijk.

Elektrische apparaten, lampen en je gsm aan- of uitschakelen kan vonken veroorzaken waardoor het gas kan ontploffen. Volg daarom steeds deze veiligheidsvoorschriften. 

Wat doen bij gasgeur of gaslek in een gebouw?

1. Blijf rustig

1. Blijf rustig

2. Geen vuur
Geen lampen
Geen elektrische apparaten aan of uit
Geen gsm

2. Geen vuur, lampen, elektrische toestellen of gsm

3. Draai gasmeterkraan dicht

3. Draai gasmeterkraan dicht

4. Verlucht: open ramen en deuren.

4. Verlucht, open ramen en deuren

5. Evacueer huisgenoten en ga naar buiten

 5. Evacueer huisgenoten en ga naar buiten

6. Bel 0800 65 0 65
(24/24 en 7/7)
We komen zo snel mogelijk.
Blijf buiten op ons wachten!

6. Bel 0800 65 0 65

Het gasinterventieteam rukt direct uit zodra je oproep binnenkomt. Ter plaatse meten we de gaslucht en sporen we het gaslek op. Zolang het lek niet gedicht is, blijf je op een veilige afstand!

Wat doen bij gasgeur of gaslek buiten een gebouw?

 1. Vermijd ontstekingen, vonken en vuur
 2. Blijf uit de buurt
 3. Bel gratis nummer voor gasgeur 0800 65 0 65

Wat doen bij gasontploffing of gasbrand?

 1. Blijf uit de buurt
 2. Laat het vuur branden zolang het gaslek niet hersteld is
 3. Verwittig de hulpdiensten
 4. Bel het gratis nummer voor gasgeur 0800 65 0 65

Wat doen bij te hoge, te lage gasdruk of geen aardgas?

 1. Draai gasmeterkraan dicht
 2. Schakel toestellen op aardgas uit
 3. Bel storingsnummer 078 35 35 00 (zonaal tarief)

Wat doen bij CO-vergiftiging?

 1. Open ramen en deuren
 2. Schakel gastoestel uit
 3. Verlaat de kamer
 4. Verwittig de hulpdiensten

CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van onder andere aardgas door verwarmingstoestellen of installaties die warm water produceren.
In een ruimte met een hoge concentratie CO, kan je last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, braken en duizeligheid. De symptomen verdwijnen bij het verlaten van de ruimte.

Meer over CO-intoxicatie of CO-vergiftiging vind je op de website van het antigifcentrum.

Hoe meld ik met spraak- of gehoorproblemen een gasgeur of gaslek?

Ga naar een plaats waar je geen gas meer ruikt en stuur een sms-code naar 8635.

Typ het bericht als volgt in:

 1. de code voor het melden van een gasreuk is de letter ‘G’
 2. de postcode van de gemeente
 3. de naam van de straat
 4. het huisnummer (en het busnummer indien van toepassing)

Voorbeeld: G 2000 Schoolstraat 12 bus 4a