Soorten werken

Aansluitingswerken

Fluvius staat onder meer in voor de aansluiting van woningen, appartementen, winkels of bedrijven op het elektriciteit-, aardgas-, riolerings-, kabel-, en warmtenet. Die werken kunnen soms hinder met zich meebrengen voor de omwonenden, voetgangers, fietsers of automobilisten.

Uiteraard doen we er alles aan om die hinder te beperken en niet langer te laten duren dan nodig. We stellen daarom een strikte planning op, die we zo strikt mogelijk respecteren. Toch kunnen onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer of obstakels in de grond roet in het eten gooien.

Na afloop van de werken maken we de put of sleuf voorlopig dicht. De definitieve herstelling van het wegdek of het voetpad volgt dan zo snel mogelijk.

Als we toegang tot je woning of bedrijf nodig hebben, maken we een afspraak met je.

Bekijk hier of we momenteel bij jou in de buurt aan het werk zijn.

Exploitatiewerken

Niemand zit graag in het donker, de kou of zonder internet of televisie. Daarom houden we nauwgezet de kwaliteit van onze netten in de gaten. Om pannes te vermijden, voeren we regelmatig onderhoud uit op de bestaande infrastructuur en nemen we waar nodig nieuwe installaties in dienst.

Uiteraard brengen we de omwonenden tijdig op de hoogte als we hiervoor de energietoevoer of het kabelsignaal tijdelijk moeten onderbreken. Ook als we het wegdek, het voetpad of je oprit moeten opbreken, word je hiervan verwittigd. Zo kan je de nodige schikkingen treffen.

Bij gasreuk of een elektriciteitspanne rukken onze interventieploegen meteen uit. Hun eerste bezorgdheid is de veiligheid in de buurt verzekeren. Om het lek of defect zo snel mogelijk te herstellen, moeten ze soms de energietoevoer tijdelijk afsluiten. Het spreekt voor zich dat we bij zulke noodinterventies onmogelijk iedereen op voorhand kunnen verwittigen.

Bekijk hier of we momenteel bij jou in de buurt aan het werk zijn.

Investeringswerken

Fluvius investeert continu in nieuwe leidingen en de modernisering van zijn installaties. We stellen alles in het werk om de hinder daarbij tot een minimum te beperken.

We hanteren daarbij strikte kwaliteitseisen en trachten alle fasen van de werken vlot op elkaar te laten aansluiten. Daarom overleggen we geregeld met de betrokken partijen.

Om te vermijden dat een pas heraangelegde weg of voetpad opnieuw moet worden opgebroken, werken we maximaal samen met de andere nutsbedrijven.

Uiteraard informeren we de omwonenden tijdig over de geplande werken.

Bij investeringswerken moeten we steeds een deel van het wegdek of het voetpad opbreken. Mogelijk is je oprit hierdoor tijdelijk ontoegankelijk. In dat geval neemt onze aannemer vooraf contact met je op.

Om de werken op een veilige manier uit te voeren, moeten we de energietoevoer soms tijdelijk onderbreken. Ook daarvan brengen we jou vooraf schriftelijk op de hoogte. Zo kan je de nodige schikkingen treffen.

Om de omwonenden en bedrijven zo snel mogelijk van alle ongemakken te verlossen, laten we de werfactiviteiten zo goed mogelijk aansluiten en werken we in fasen.

  1. In een eerste fase graaft de aannemer een sleuf en legt er kabels of buizen in. Woningen, winkels en bedrijven blijven bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbruggetjes. Langere sleuven worden soms gedeeltelijk tijdelijk gedicht.
  2. In de tweede fase verbinden we de nieuwe leidingen met het bestaande netwerk. Is na veiligheidscontroles alles in orde, dan mag het netwerk in dienst. Pas dan kan de sleuf weer dicht.
  3. Daarna volgt meestal een derde fase, om alle huizen en bedrijven aan te sluiten op de nieuwe leidingen. Daarvoor zijn werkputten nodig, vaak per woning. Pas als alle aansluitingen zijn gemaakt, kan het voetpad definitief worden hersteld. Fluvius staat erop dat dat gebeurt volgens de regels van de kunst.

Na afloop van de werken maken we de put of sleuf voorlopig dicht. De definitieve herstelling van het wegdek of het voetpad volgt dan zo snel mogelijk.

Als we opgebroken klinkers of stoeptegels hebben teruggelegd, strooien we er wit zand over. Dat moet minstens drie dagen blijven liggen. Zo vullen de voegen en komen de klinkers en tegels goed vast te zitten. Veeg het zand dus niet op.

Bekijk hier of we momenteel bij jou in de buurt aan het werk zijn.