Sibelgas - Overzichtslijst besluiten RvB dd 29.01.2019