Open dataset: aantal toegangspunten bij sociale en uitzonderingsleverancier 01/11/2021 (csv)