Premie voor zonnepanelen

Om je premie voor zonnepanelen aan te vragen, moet de aanmelding van je zonnepanelen verwerkt zijn door ons. 
Door het grote aantal van meldingen voor zonnepanelen en thuisbatterijen hebben we een achterstand in de verwerking hiervan. 
We stellen alles in het werk om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen. Momenteel verwerken we de meldingen van 9 januari 2023.

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een slimme investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug. En door over te schakelen op zonne-energie, werk je actief mee aan een schonere wereld.

Hier vind je alle informatie over zonnepanelen

Jouw premie voor zonnepanelen aanvragen.

Heb je alle stappen doorlopen?

 • Stap 1: Een installateur plaatst jouw zonnepanelen.
 • Stap 2: Laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst. De keuringsdatum is de officiële datum van indienstname en bepaalt de hoogte van je premiebedrag.
 • Stap 3: Meld je zonnepanelen aan bij Fluvius. Dit is de eerste stap in je premieaanvraag. Je bent verplicht je zonnepanelen aan te melden bij Fluvius binnen de 30 dagen na de AREI-keuring. Doe je die aanmelding niet binnen de 3 maand na de AREI-keuring dan verlies je onherroepelijk het recht op deze premie. In dit bericht vind je het G-nummer, dit is een identificatienummer van de installatie.
 • Stap 4: Als we jouw aanmelding verwerkt hebben, sturen we hiervan een bevestiging. Door drukte kan dit enkele maanden duren. Geen zorgen: de keuringsdatum bepaalt je premiebedrag.
 • Stap 5: Heb je nog geen digitale meter, dan zal Fluvius je contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Zodra de digitale meter aanwezig is, je aanmelding verwerkt is en je aan de andere voorwaarden voor de premie zonnepanelen voldoet, kan je een premieaanvraag vervolledigen. Hou daarbij je G-nummer bij de hand.
Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • Datum indienstname ligt na 1/1/2023
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
 • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • Premie is éénmalig
 • PremievoorwaardenInformatieblad 2023
  Premiebedragmax. 750 euro
  Premiebedrag beschermde afnemermax. 900 euro
  Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • RESCERT-nummer installateur
 • Datum en nummer EPB aangifte (Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw), als de woning of de wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet
 • Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent

  Premievoorwaarden 2022

  Belangrijk
  • Datum indienstname ligt na 1/1/2022
  • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
  • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
  • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
  • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
  • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
  • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
  • Premie is éénmalig
  PremievoorwaardenInformatieblad 2022
  Premiebedragmax. 1500 euro
  Premiebedrag beschermde afnemermax. 1800 euro
  Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • RESCERT-nummer installateur
  • Datum en nummer EPB aangifte (Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw), als de woning of de wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet
  Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent

  Premievoorwaarden 2021

  Belangrijk
  • Datum indienstname ligt na 1/1/2021
  • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
  • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
  • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
  • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
  • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
  • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
  • Premie is éénmalig
  PremievoorwaardenInformatieblad 2021
  Premiebedragmax. 1500 euro
  Premiebedrag beschermde afnemermax. 1800 euro
  Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • RESCERT-nummer installateur
  • Datum en nummer EPB aangifte (EPB aangifte optioneel meesturen), als de woning of de wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet
  Toe te voegen indien van toepassing

  Verwachte premiebedragen

  We verwachten dat de premiebedragen elk jaar trapsgewijs zullen dalen. Hieronder vind je de verwachte evolutie van deze premie tot 2025.

  Jaar indienstname zonnepanelenVerwachte premie (¹)
  1/1/2024 - 31/12/202475 euro/kWp voor de eerste 4 kWp en 37,50 euro/kWp van 4 tot 6 kWp,
  max. 375 euro en max. 40% van het factuurbedrag incl. btw.
  1/1/2025geen premie meer

  (¹) De hoogte van de premie wordt na elk najaar geëvalueerd en kan in functie van de marktomstandigheden bijgestuurd worden voor het volgende jaar.