Premie infiltratievoorziening

Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater (dat je niet zelf gebruikt) de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te dringen. Installeer je zo’n infiltratievoorziening zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn, dan heb je recht op een premie.

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk

Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.

Hou bij je aanvraag de EAN-code van je riolering bij de hand. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers en vind je op de brief die je van ons kreeg na de keuring van je gescheiden afvoer. Heb je geen brief? Vraag je EAN-code dan op via ons contactformulier. Verschillende appartementen van hetzelfde gebouw delen dezelfde EAN-code.
Premievoorwaarden

Informatieblad premie 2023

Premiebedrag
  • De premie bedraagt 250 euro.
  • De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van de gedetailleerde facturen met vermelding van het plaatsingsadres of kastickets van de volledige infiltratievoorziening.
Toe te voegen indien van toepassing

Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie dan sturen wij, na jouw toestemming, de nodige gegevens door zodat je gemeente de premie vervolgens kan uitbetalen.
Hiervoor hebben we volgende bijkomende stukken nodig:

  • Een grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige infiltratievoorziening

en het verloop van alle afvoerbuizen van hemel- en afvalwater.

Ben je een beschermde klant? 

  • Voeg dan ook hiervan een attest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.