Premie hemelwaterput met pompinstallatie

Water valt in ons land veelvuldig uit de lucht. Het zou dus jammer zijn om dat niet te gebruiken waar mogelijk. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen. Heb je dat geïnstalleerd zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn? Vraag dan zeker je premie aan.

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk

Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.

Hou bij je aanvraag de EAN-code van je riolering bij de hand. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers en vind je op de brief die je van ons kreeg na de keuring van je gescheiden afvoer. Heb je geen brief? Vraag je EAN-code dan op via ons contactformulier. Verschillende appartementen van hetzelfde gebouw delen dezelfde EAN-code.
Premievoorwaarden

Informatieblad premie 2023

Premiebedrag
  • De premie bedraagt 250 euro.
  • De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van de gedetailleerde facturen van de volledige installatie van de put en de pompinstallatie met vermelding van het plaatsingsadres.
Toe te voegen indien van toepassing

Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie dan sturen wij, na jouw toestemming, de nodige gegevens door zodat je gemeente de premie vervolgens kan uitbetalen.
Hiervoor hebben we volgende bijkomende stukken nodig:

  • Een grondplan van de woning met afmetingen, de situering van de toekomstige hemelwaterpunt en aftappunten en het verloop van alle afvoerbuizen van hemel- en afvalwater.

Ben je een beschermde klant? 

  • Voeg dan ook hiervan een attest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.
  • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning