Energieschaarste

Elektriciteitsschaarste en het afschakelplan

Als er door omstandigheden een stroomtekort zou ontstaan in Vlaanderen, kan de overheid beslissen het afschakelplan in werking te laten treden. Een dergelijk ‘afschakelplan’ wordt door de regering enkel bij extreme nood toegepast.

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft dit afschakelplan zo uitgewerkt dat het manueel kan worden geactiveerd in geval van schaarste. Het zijn de ministers van Energie en Economie die op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke schijf wordt uitgeschakeld. In principe kiest de overheid dan voor de piekmomenten tussen 17 en 20 uur ’s avonds.

Het afschakelplan voorziet 8 schijven, die niet noodzakelijk met regionale of plaatselijke zones overeenkomen. Zo kan de situatie binnen eenzelfde gemeente of zelfs een straat, verschillend zijn.

Als het plan in werking zou treden, zullen eerst de gemeenten uit schijf 8 worden afgeschakeld. Blijkt dat niet te volstaan, wordt er overgegaan naar gemeenten in schijf 7. Daarna volgt schijf 6, en zo verder.

Om te weten in welke schijf jouw straat zich bevindt, kan je via onderstaande link je gemeente en straat invullen.

Onderaan deze tool vind je een link naar de veelgestelde vragen over het afschakelplan.

Extra informatie over het afschakelplan kan je ook raadplegen op de website van de FOD Economie.

Noodplan voor aardgasschaarste

Aardgas is een zeer belangrijke energiebron in Vlaanderen voor zowel gezinnen als bedrijven. Het wordt gewonnen in het buitenland en bereikt ons op heel wat verschillende manieren, zoals tal van verschillende pijpleidingen en onze LNG-terminal voor vloeibaar gas in Zeebrugge.

Vlaanderen ligt in het hart van het Europese gaslandschap. We beschikken over een gediversifieerde aardgasbevoorrading die ons toelaat om de bevoorradingszekerheid op een hoog peil te houden. Het risico van een aardgastekort is daardoor zeer klein, maar toch moeten we er ons op voorbereiden.

Op Europees niveau wordt er afgestemd tussen overheidsinstanties en de gasnetbeheerders, zoals Fluxys bij ons. Zij spraken een solidatiteitsmechanisme af, zodat Europese landen elkaar helpen mocht dat nodig zijn.

Op nationaal Belgisch niveau werkte de FOD Economie, samen met de CREG, het Federale Crisiscentrum en transportnetbeheerder Fluxys, een noodplan uit. Dat wordt continue bijgewerkt.

Voor bedrijven omvat het noodplan een set afspraken om het gasverbruik van de grootste gasafnemers, vooral zeer grote industriële bedrijven, tijdelijk terug te dringen.

De aardgasvoorziening van gezinnen blijft in alle gevallen intact. Bij aardgas-schaarste kan er wel opgeroepen worden op tijdelijk minder aardgas te verbruiken.

Meer weten? Bekijk dan hier de lijst ‘veelgestelde vragen over aardgasbevoorrading’!