Grote installatie van zonnepanelen aanvragen of wijzigen

Nieuwe grote productie-installatie (groter dan 25 kVA) aanvragen

Wie een grote productie-installatie wil plaatsen, is verplicht bij ons een netstudie aan te vragen om te controleren of het netwerk op die plek geschikt is voor zo’n installatie.

Daarnaast schrijft de technische regelgeving Synergrid C10/11 voor dat voor installaties met een vermogen van meer dan 30 kVA een extra netontkoppelbeveiliging vereist is. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de installatie automatisch wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet in het geval van een storing of andere noodsituatie, om de veiligheid van het netwerk te waarborgen. Het naleven van deze regelgeving is essentieel om ervoor te zorgen dat de installatie veilig en conform de voorschriften wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

Bestaande grote productie-installatie (groter dan 25 kVA) wijzigen

Na een tijdje kan je installatie bepaalde veranderingen ondergaan, zoals verwijdering, verplaatsing of een verhuis. We vragen om deze aanpassingen vooraf aan ons te melden, maar het is nog niet mogelijk om dit via Mijn Fluvius te doen. Deze veranderingen meld je dus best via je klantbeheerder.