Zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 25 kVA vervangen

Wanneer vervang je je zonnepanelen?

 • Als ze beschadigd zijn.
 • Als ze om een andere reden defect zijn.
 • Als ze door een productiefout niet genoeg elektriciteit opwekken.

Defecte of beschadigde panelen mag je één op één vervangen door panelen van hetzelfde merk, type en paneelvermogen.

Normale slijtage van zonnepanelen, met een geleidelijk verminderende werking als gevolg, is geen defect of productiefout. Afhankelijk van de soort en kwaliteit van panelen, is een rendementsverlies van 0,5% tot 2% per jaar geen uitzondering.

Je mag de vervanging van panelen niet combineren met de verhuis of verplaatsing van je zonnepaneleninstallatie

Waar moet je op letten bij de vervanging van zonnepanelen?

 • Moet je alle zonnepanelen vervangen door een defect of schade na een brand of storm? Dan is het soms moeilijk om nog panelen met exact hetzelfde piekvermogen te vinden. Door de technologische vooruitgang is het piekvermogen per paneel van hetzelfde type mogelijk gestegen. Je mag het vermogen echter niet zomaar onbeperkt verhogen.
  •  Installaties groter dan 25 kVA: na de vervanging mag het totale piekvermogen van je installatie maximaal 1 kWpiek groter zijn dan oorspronkelijk. 
  • Installaties kleiner dan of gelijk aan 25 kVA: na de vervanging mag het totale piekvermogen van alle panelen samen maximaal 10% hoger zijn dan oorspronkelijk.
 • Als eigenaar moet je het defect, de overmacht of het sterke rendementsverlies van de panelen kunnen aantonen met bewijsmateriaal. Voorbeelden daarvan zijn een plots of gradueel te sterk dalende jaarlijkse productie, foto’s, een verslag van de branddeskundige enzovoort.
 • Je mag geen panelen bijplaatsen. Het aantal panelen na vervanging moet kleiner of gelijk zijn aan het oorspronkelijke aantal panelen.
 • Stijgt het piekvermogen van de panelen meer dan de hierboven vermelde waarden? Dan moet je de opbrengst van het bijkomende vermogen installeren op aparte omvormer(s) en meten via een aparte productiemeter. Dat laatste geldt alleen voor certificaatgerechtigde installaties. Het gaat dan immers om een uitbreiding van de installatie, met mogelijke gevolgen voor de toekenning van groenestroomcertificaten (GSC) en minimumsteun.
 • Vergeet de vervanging niet aan ons te melden.

Meld de vervanging van je zonnepanelen

Bij de melding vragen we je facturen van de initiële installatie en facturen, leveringsbons of werkbons en foto’s van de aangepaste installatie (met aanduiding van de vervangen panelen) toe te voegen.

Wat met je oude zonnepanelen?
Defecte en/of beschadigde zonnepanelen die je vervangen hebt, moet je inleveren. Daarvoor kun je terecht bij erkende beheerorganisaties, zoals bijvoorbeeld PV-cycle. Die verwerkt en recycleert de panelen zoals de AEEA-wet – de wet op afval van elektrische en elektronische apparatuur – dit voorschrijft. Het kan dat je een bewijs van inlevering moet voorleggen.