Zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 25 kVA uitbreiden

Wat verstaan we onder uitbreiding van je installatie?

Elk bijkomend geïnstalleerd vermogen van je zonnepanelen beschouwen we als een uitbreiding van de bestaande installatie. Als de uitbreiding een stijging van het totaal productievermogen omvormer > 25 kVA veroorzaakt dient dit te worden aangevraagd gevolgd door een netstudie zodat de impact op het distributienet wordt berekend en al of niet toegelaten.

  • De uitgebreide installatie moet een nieuwe AREI-keuring krijgen en gemeld worden bij Fluvius.
  • Je moet de uitbreiding bij ons melden.
  • Brengt jouw installatie groenestroomcertificaten op? Dan heb je een aparte omvormer nodig om panelen bij te plaatsen, anders heb je geen recht meer op de certificaten.

Opgelet, de uitbreiding van je zonnepaneleninstallatie zorgt er automatisch voor dat je een digitale meter ontvangt. 

Een volledig nieuwe installatie (omvormer en panelen) moet je aanmelden als een volledig nieuwe installatie. Een uitbreiding van enkel panelen of omvormer van een bestaande installatie moet je melden als een wijziging.