Omvormer zonnepanelen vervangen

Vervang je de omvormer (met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kVA) van je zonnepaneleninstallatie en heeft je installatie recht op groenestroomcertificaten? Kijk dan wat je met de omvormer mag doen.

De nieuwe omvormer moet:

Mogelijkheid 1: recht op groenestroomcertificaten - maximaal vermogen omvormer minder dan of gelijk aan 10 kVA

Wat is toegelaten om het recht op groenestroomcertificaten te behouden?

 • de vervanging van je omvormer(s) naar een hybride omvormer(s)
 • een wijziging in vermogen. Bij de vervanging van je omvormer(s) mag het maximale AC-vermogen (in kVA) van de omvormer als volgt wijzigen:
  • een daling in vermogen (mag onbeperkt)
  • een verhoging in vermogen mag zolang de verhoging het maximaal toegelaten omvormervermogen van je netaansluiting niet overschrijdt.
   • Voor een monofasige netaansluiting mag het totale omvormervermogen maximaal 5 kVA zijn.
   • Voor een driefasige netaansluiting mag het totale omvormervermogen maximaal 10 kVA zijn.
 • De installatie moet blijven beantwoorden aan de technische bepalingen van Synergrid.
 • Het piekvermogen van de panelen (in kWp) mag niet wijzigen.

Mogelijkheid 2: geen recht op groenestroomcertificaten - maximaal vermogen omvormer minder dan of gelijk aan 25 kVA

Wat is toegelaten?

 • wijziging van het maximale AC-vermogen van de omvormer (in kVA)
 • wijziging van het piekvermogen van de panelen (in kWp).

Melding

In alle gevallen moet je de verandering van je omvormer(s) aan ons melden. Dit geldt ook als het merk, type of vermogen hetzelfde blijven.

Meld je nieuwe omvormer(s)

Bij de melding vragen we je volgende bewijsstukken toe te voegen:

 • de factuur van de nieuwe omvormer(s)
 • een foto waarop het kenplaatje van de oude omvormer(s) duidelijk af te lezen is
 • een foto waarop het kenplaatje van de nieuwe omvormer(s) duidelijk af te lezen is
 • De gelijkvormigheidsverklaring van de nieuwe omvormer(s)

Het vermogen van de nieuwe omvormer bepaalt het prosumententarief dat eventueel van toepassing is op de installatie.

Wanneer de omvormer vervangen en de beveiligingsautomaat aangepast werd dan heb je een nieuwe AREI-keuring van je elektrische binneninstallatie nodig.

Soms is het nodig je oude omvormer te vervangen door een hybride exemplaar, in combinatie met een batterij of opslagsysteem. Ook dit moet je aan ons melden.

Meld je batterij of opslagsysteem