Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

Of je recht hebt op steun in de vorm van groenestroomcertificaten hangt af van de keurings- en indienstname-datum, alsook van het maximaal AC-vermogen van je installatie.

Zonnepanelen geplaatst vóór 1 januari 2013

Voor zonnepanelen geplaatst vóór 2013 nam de minimumsteun jaar na jaar geleidelijk af. Het bedrag per certificaat was afhankelijk van:

  • het maximale AC-vermogen van de omvormer(s)
  • de datum van indienstname van de zonnepanelen. Deze datum kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van de AREI-keuring. De datum van indienstname bepaalt naast het bedrag ook de start van de periode van 20 of 10 jaar.

Zonnepanelen tussen 1 januari 2013 en 14 juni 2015

Als je zonnepanelen plaatste tussen 1 januari 2013 en 14 juni 2015 is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van een ‘bandingfactor’ (zie ook verder). Die kan elke 6 maanden geactualiseerd worden.
Het overzicht van de bandingfactoren kan je nakijken op de website van Vlaanderen.

Zonnepanelen na 14 juni 2015

Installaties die gekeurd werden na deze datum kunnen geen aanspraak meer maken op groenestroomcertificaten. De Vlaamse regering besliste om die steun definitief te schrappen, vooral omdat de prijs van zonnepanelen de voorbije jaren fors is gedaald. Daardoor werden ze ook zonder steunmaatregelen rendabel.

Weet dat ook voor andere types lokale productie-installaties (wind, water …) groenestroomcertificaten worden uitgereikt. De minimumprijzen en het vooropgesteld rendement variëren echter wel.
Meer informatie hierover vind je op vlaanderen.be/veka