Hoe wordt de injectie verdeeld bij energiedelen?

De injectie wordt verdeeld op basis van 4 principes:

  1. Het delen of verkopen van energie aan andere actieve afnemers gebeurt per kwartier.
  2. Als ontvanger kan je nooit méér ontvangen dan wat je in dat kwartier van het net afnam.
  3. De resterende injectie stroomt terug naar de injecterende deelnemer.
  4. Je kan niet delen binnen één aansluiting (1 EAN-code).

Bijvoorbeeld: Een gemeente plaatst zonnepanelen op het zwembad.
Wat het zwembad niet zelf verbruikt, wordt geïnjecteerd op het net. De gemeente bepaalt zelf om de overschotten van het zwembad te delen met het gemeentehuis (25%), de bib (25%) en het magazijn (50%).
In de onderstaande afbeelding zie je het verbruik van een uur, opgesplitst in vier kwartieren. A+ staat voor afname van energie, A- voor injectie.
De verdeling gebeurt volgens het vermelde percentage en per kwartier (1). Omdat de bib in het eerste en derde kwartier echter minder afneemt dan 25% van de injectie van het zwembad, wordt de gedeelde injectie beperkt (2). De resterende energie stroomt daarop terug naar het zwembad om verkocht te worden aan de leverancier van het zwembad (3). Zonder de aanwezigheid van een tweede injecterende partij, mag het zwembad geen percentage van de injectie krijgen. Je mag namelijk niet delen binnen één aansluiting (4).

Hoe verdeel je de injectie van je energie?

Deel je energie met meerdere ontvangers? Dan kan je kiezen tussen drie verdeelsleutels.

De beheerder van de energiedeelgroep of de energiegemeenschap kiest een verdeelsleutel als er energie gedeeld (of verkocht) wordt tussen verschillende deelnemers (2 of meer ontvangende partijen). Er wordt een verdeelsleutel gekozen over de verschillende energie-ontvangende deelnemers.

Dit geldt voor:

  • energiedelen met jezelf als er over verschillende gebouwen energie gedeeld wordt.
  • energiedelen (of verkopen) binnen een appartement.
  • energiedelen binnen een energiegemeenschap met verschillende deelnemers.

Er zijn drie verschillende vormen van verdeelsleutels: een vaste verdeelsleutel, relatieve verdeelsleutel en optimale verdeelsleutel.

De vaste verdeelsleutel

Bij een vaste verdeelsleutel wordt er 1 keer (per kwartier) een verdeling gedaan van de injectie in dat kwartier volgens de verdeelsleutels. Is de afname van 1 of meerdere ontvangende deelnemers ontoereikend dan gaat de injectie terug naar de energiedelende partij.

De relatieve verdeelsleutel

Een relatieve verdeelsleutel wil zeggen dat de verdeelsleutel vast ligt maar aangepast wordt (proportioneel) als er in 1 iteratie een verbetering kan doorgevoerd worden.

De optimale verdeelsleutel

Bij een optimale verdeelsleutel wordt er niet 1 keer een verdeling gedaan maar blijft er verdeeld worden volgens de verdeelsleutels tot de injectie optimaal is opgebruikt over alle beschikbare afname van alle deelnemers over een bepaald kwartier. Hierbij wordt steeds weer vertrokken van de verdeelsleutel maar telkens opnieuw.

Bekijk het filmpje over de verdeelsleutels