Toegang tot de website geblokkeerd

Je krijgt deze melding omdat je hebt geprobeerd om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot een webpagina van Fluvius. We hebben je hierbij de toegang tot onze website ontzegd.

Vind je dat je dit bericht ten onrechte ontvangt? Neem dan contact op met onze helpdesk op (+32) 09 263 47 00 met de volgende informatie:

 

Jouw identificatienummer:

 

Access to the site is blocked

You are seeing this message because you have tried to gain unauthorised access to a Fluvius web page. We have denied you access to this website.

If you think you have received this message in error, you should contact our help desk on (+32) 09 263 47 00 with the following information:

 

Your identification number:

 

Accès au site Web bloqué

Vous recevez ce message parce que vous avez tenté d’accéder sans autorisation à la page Web de Fluvius. Nous vous avons refusé l’accès à notre site Web.

Vous trouvez que vous recevez ce message de manière injustifiée ? Prenez alors contact avec notre permanence au (+32) 09 263 47 00 en donnant l’information suivante :

 

Votre numéro d’identification :