Wat verandert er aan het capaciteitstarief en waarom?

Ben je een Fluvius-klant buiten de laagspanningsgroep, de zogenoemde grootverbruiksmeting? Dan worden de netkosten op je energiefactuur 1 januari 2023 anders berekend. Dit heeft te maken met het nieuwe capaciteitstarief, dat we vanaf dan deels berekenen via het zogenaamde toegangsvermogen.

Wat verandert er aan het huidige capaciteitstarief?

Voortaan vragen we je om vooraf een inschatting te maken van je piekvermogen. Dit toegangsvermogen, dat je via Mijn Fluvius simuleert en doorgeeft, vormt dan de basis voor de helft van de netkosten. De andere helft is gebaseerd op het daadwerkelijk gebruikte piekvermogen van de afgelopen maand. Overschrijd je het gereserveerde ‘toegangsvermogen’? Dan betaal je een hoger tarief dan voor het piekvermogen dat je wél reserveerde.

Daarnaast hebben, in veel mindere mate, nog twee andere aanpassingen op het vlak van kostenberekening invloed op je factuur:

  • berekening reactieve energie per kwartier
  • gelijkschakeling met gewoon tarief voor noodvoeding.

Ontdek op het portaal ‘Mijn Fluvius’ wat het nieuwe capaciteitstarief betekent voor jouw factuur. Je simuleert er verschillende scenario’s en kan zo bekijken welk piekvermogen het best past bij jouw situatie.

Waarom dit nieuwe capaciteitstarief?

We gebruiken steeds meer elektriciteit en wekken zelf ook stroom op . Die opgewekte stroom gebruik je best zelf, maar vaak wordt er ook een deel op het net geïnjecteerd. Dat zorgt voor een heuse ‘boost’ op onze elektriciteitsleidingen. Ons volledige leidingnetwerk systematisch uitbreiden en verzwaren is praktisch en financieel niet haalbaar.

Daarom voeren we een systeem in waarbij we met zijn allen piekverbruik vermijden.

Capaciteitstarief: wat is het ook alweer?

De manier waarop we elektriciteit produceren en verbruiken, is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. De invoering van het capaciteitstarief moet de belasting van het net – en jouw energiefactuur – binnen de perken houden.

Om het principe van het capaciteitstarief te begrijpen, moet je weten dat je elektriciteitsfactuur uit 3 soorten kosten bestaat:

  • Nettarieven: de kosten voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit. Dit zijn de kosten van distributienetbeheerder Fluvius en transportnetbeheerder Elia
  • energiekosten: de kostprijs voor de energie door je leverancier.
  • verschillende soorten heffingen en btw.

Klanten in de laagspanningsgroep betalen hun netkosten op basis van een verbruikstarief. Klanten die niet tot de laagspanningsgroep behoren, betalen al een poos nettarieven op basis van het piekverbruik. Deze berekenwijze noemen we het capaciteitstarief. Hoe meer energie tegelijk je afneemt, hoe meer je verbruik piekt en hoe hoger je distributienettarieven.
Dus: hoe meer je je verbruik spreidt om pieken af te vlakken, hoe lager je factuur.

Hebben we je met deze informatie niet voldoende kunnen helpen? Dan kan je contact opnemen met onze infolijn op het nummer 02 237 47 56. Zij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30.