Tarieven aardgas

Het is de overheidsinstantie VREG, de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas, die deze tarieven goedkeurt. De VREG heeft ook de bevoegdheid om voorlopige tarieven vast te stellen. De tarieven zijn van toepassing voor een bepaalde termijn.

Aansluittarieven

Wat kost een aansluiting aardgas?

De prijs van een aansluiting aardgas is afhankelijk van het type aansluiting. De factuur voor een aansluiting krijgt je trouwens rechtstreeks van Fluvius en niet van je energieleverancier. Wil je graag opzoeken wat een aansluiting voor jouw specifieke situatie kost?

Beantwoord dan enkele vragen in onze indicatieve simulatietool. Zo heb je meteen een idee wat jouw aansluiting kan kosten.

Aansluittarieven aardgas 2024
PDF Document | 1.13 MB

Netkosten

Sociale tarieven

Fraude en zegelbreuk

Aardgasverbruik (sociale leverancier)

Kost aansluiting: extra informatie

De distributienetbeheerder wijst erop dat de tarifaire voorwaarden zoals die hier worden gepubliceerd, enkel worden meegedeeld ten voorlopige titel en om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De publicatie van de voorwaarden, noch de inhoud of de toepassing ervan door de distributienetbeheerder, betekenen dat de distributienetbeheerder instemt met en/of afziet van haar rechten met betrekking tot de tarifaire beslissingen van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies, opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebbend op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de transformatie binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van elektrische energie of aardgas (niet-limitatief) zullen in de tarieven worden opgenomen of worden doorgerekend in afwachting van de opname in het tarief, of zullen als apart tarief aan de distributienetgebruiker worden aangerekend.