Zonnepanelen vervangen

Een defect paneel mag één op één vervangen worden, zolang het totale vermogen van de panelen niet toeneemt. Is dat wel het geval, dan gaat het om een uitbreiding van je installatie.

Als je panelen moeten vervangen worden na schade door brand of storm, is het soms moeilijk nog panelen van hetzelfde vermogen te vinden. Daarom mag in geval van overmacht het totale piekvermogen met maximaal 10% toenemen. Daarvoor moet je wel het bewijs van overmacht kunnen leveren, bv. door het verslag van de branddeskundige, een verzekeringsexpert, foto’s, …