Prosumententarief

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller. Op 18 december 2014 voerde de VREG het prosumententarief in om een onrechtvaardigheid weg te werken bij de aanrekening van de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.

Alle netgebruikers betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, op basis van de hoeveelheid elektriciteit die ze afnemen. Maar bij prosumenten die beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter, wordt de geïnjecteerde stroom in mindering gebracht van de afgenomen stroom. Zij betalen dan ook geen netvergoeding op basis van hun werkelijke afname. Het prosumententarief werkt die onrechtvaardigheid weg.

Wat is een prosument?

De prosumenten (consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken) droegen vroeger niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder (behalve in het geval van netto stroomafname), terwijl ze het net in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt.

Prosumenten zijn dus netgebruikers die beschikken over een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kVA. Via die installatie kunnen ze een deel van de elektriciteit die ze verbruiken zelf produceren. Verbruiken ze op bepaalde momenten minder dan ze produceren, dan wordt het netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet.

De meeste prosumenten beschikken over een gewone elektriciteitsmeter van Fluvius, die telt in kilowattuur (kWh). Die verbruiksteller dient als basis voor de eindfactuur van de energieleverancier. Bij een elektriciteitsoverschot draait de teller terug. Dat betekent dat de werkelijke afname en injectie niet apart worden gemeten, maar dat de elektriciteitsmeter de injectie automatisch in mindering brengt van de totale afname.