Verhuizen

Verhuis je of is er een wijziging in je gezinssituatie? Dan vind je hier alle info om snel en eenvoudig je aardgas, elektriciteit, teledistributie en/of zonnepanelen te kunnen blijven gebruiken.

Elektriciteit en aardgas

Als je verhuist, is het cruciaal dat je je meterstanden doorgeeft aan je energieleverancier. Dat geldt niet alleen als je verhuist, maar ook bij de (ver)koop van een woning, een echtscheiding of een overlijden.

Of je nu verhuist, je woning (ver)koopt, je gezinssituatie wijzigt of je erft een woning waar je niet (meteen) gaat wonen, de verhuisplanner helpt je snel en eenvoudig op weg.

Onmisbaar: het energieovernamedocument

Je energieleverancier breng je op de hoogte door het energieovernamedocument in te vullen en aan hem te bezorgen. Zo stelt dit document je in staat zonder problemen je energie mee te nemen naar je nieuwe adres.  

Je vult twee exemplaren in voor je oude woning (één voor jezelf en één voor de nieuwe bewoner) en twee exemplaren voor je nieuwe woning (één voor jezelf en één voor de vorige bewoner) en bezorgt (een kopie van) jouw exemplaren aan je energieleverancier. 

Heb je een aparte leverancier voor aardgas en voor elektriciteit? Dan moet je ze allebei op de hoogte brengen.

Hulp nodig bij het invullen van het energieovernamedocument? Klik hier.

Voor je verhuis

Vul samen met de nieuwe bewoner of eigenaar elk een energieovernamedocument in,  onderteken het en bewaar elk een exemplaar. Zo verzamel je alle relevante informatie en vermijd je later discussies over de juiste meterstanden. Bezorg (een kopie van) het overnamedocument aan je energieleverancier(s), zodat hij een eindafrekening kan maken voor het verbruik op het oude adres.

Als niemand de aansluitingen op je oude adres overneemt, laat dan je aardgas- en/of elektriciteitsmeter sluiten.

Na je verhuis

Vul samen met de vorige bewoner of eigenaar het energieovernamedocument in,  onderteken het en bewaar elk een exemplaar. Bezorg (een kopie van) jouw exemplaar aan je energieleverancier(s) zodat die de facturatie op je nieuwe adres kan starten. 

Zijn de meters op je nieuwe adres nog niet aangesloten? Neem dan contact met ons op om ze te laten openen.

Verhuur je een woning?

Als verhuurder ben je zelf verantwoordelijk voor het energieverbruik in de periode tussen de vorige en de nieuwe huurder. Ook hier is het belangrijk dat je de juiste informatie doorgeeft aan de energieleverancier om problemen te vermijden. Wat je in welke situatie best kan doen, lees je hieronder.  

Wat met de budgetmeter?

Heb je zelf een budgetmeter en je verhuist? Geen probleem! Fluvius zal gratis een nieuwe budgetmeter elektriciteit en/of aardgas op je nieuwe adres installeren en je een nieuwe budgetmeterkaart bezorgen (de oude zullen immers niet meer werken met de nieuwe budgetmeter). Gebruik daarvoor het energieovernamedocument om samen met de andere partij je meterstanden te noteren en bezorg het aan Fluvius. 

Ben je zelf geen budgetmeterklant maar staat er een budgetmeter in je nieuwe woning? Ook dat is geen probleem. Meld het even aan je energieleverancier en aan ons. Wij zullen dan die budgetmeter deactiveren zodat die terug als ‘gewone’ meter met tweevoudig uurtarief kan worden gebruikt.

Veelgestelde vragen verhuis aardgas en elektriciteit

Wanneer moet je het energiedocument invullen en aan de energieleverancier bezorgen?

Dat moet je doen in volgende situaties:  

  • Verhuizing (voor de vorige en nieuwe woning) 
  • (Ver)koop/(ver)huur van een gebouw 
  • Echtscheiding 
  • Overlijden

TIP: Voor elke situatie kan je via de verhuisplanner snel nakijken welke stappen je precies moet ondernemen. 

Waarom moet ik de energieleverancier waarschuwen?

Dat moet je doen opdat de energieleverancier een slotfactuur kan opmaken voor je oude adres en de facturatie op je nieuwe adres opstarten. Daarvoor moet je de meterstanden van de meter(s) van je oude adres en de meterstanden van de meter(s) van je nieuwe adres doorgeven via het energieovernamedocument

Geef je je meterstanden niet correct door aan je energieleverancier, dan zal Fluvius je verbruik inschatten. Opgelet: daardoor kan een deel van het verbruik van de vorige bewoner aan jou worden aangerekend of omgekeerd. En dan betaal je eigenlijk voor de energie die door de nieuwe bewoners wordt verbruikt … 

Als je je verhuis niet meldt aan de energieleverancier, dan kan bovendien het energieverbruik op je oude adres ook na je verhuis nog aan jou worden gefactureerd. En als je je nieuwe adres niet doorgeeft, loop je zelfs het risico dat de elektriciteit en/of aardgas wordt afgesloten. 

Hoe zit het met de verhuis van een bedrijf?

Ook als je bedrijf verhuist, moet je de energieleverancier(s) op de hoogte brengen. Meer daarover kan je hier lezen.

Wat als je naar Brussel of Wallonië verhuist?

Ook dan werk je met het energieovernamedocument. Als je naar het Waalse gewest verhuist, dan wordt CWaPE jouw nieuwe netbeheerder in de plaats van Fluvius. In Brussel wordt dat dan Brugel

Wat als je nieuwe woning nog niet is aangesloten op het net?

Heb je nog geen aardgas of elektriciteit in je nieuwe huis? Vraag hier een aansluiting op het net aan.

Of zijn de meters op je nieuwe adres nog niet aangesloten? Neem dan contact met ons op om ze te openen.

Heb je nog geen energieleverancier? Dan moet je een contract afsluiten met een energieleverancier naar keuze. De meest voordelige leverancier voor je nieuwe adres kan je trouwens makkelijk terugvinden via de V-test. Geef de nieuwe energieleverancier ook meteen de informatie mee die in het energieovernamedocument staat – zo voorkom je fouten. 

Zonnepanelen

Je zonnepanelen wel of niet mee verhuizen?

Het installeren van zonnepanelen is een belangrijke investering waar je ook na je verhuis nog optimaal van wil kunnen genieten. De hamvraag daarbij is wat de beste oplossing is voor jou en wat de consequenties van je keuze zullen zijn.

Je neemt je zonnepanelen mee

Je bent misschien geneigd je zonnepanelen mee te nemen naar je nieuwe adres, maar hou zeker rekening met volgende elementen vooraleer je keuze te maken: 

  • Is het nieuwe dak geschikt voor je bestaande zonnepanelen? 
  • Heb je budget voorzien voor het ontmantelen van de bestaande zonnepanelen en de installatie en aansluiting ervan (door een installateur) op je nieuwe adres?  
  • Kan je de zonnepanelen meteen verhuizen of moet je een tijdelijke stockeerruimte (en dus extra budget) voorzien? 

Als je je bestaande zonnepanelen verhuist en je volledige installatie meeneemt (zonnepanelen, omvormer(s) en productiemeter), moet je na de verhuis het nieuwe adres van de installatie opnieuw bij Fluvius melden. Daarvoor moet je wel opnieuw een AREI-keuring laten uitvoeren op het nieuwe adres.

Meld je zonnepanelen aan

Je laat de zonnepanelen staan

Je verhuist zonder zonnepanelen, die het eigendom worden van de nieuwe eigenaar. Het enige wat jij moet doen, is ons de wijziging van eigenaar en de meterstand doorgeven.

Veelgestelde vragen verhuis zonnepanelen

Stijgt mijn huis in waarde als ik de zonnepanelen achterlaat?

Een woning met zonnepanelen stijgt inderdaad in waarde. Investeren in zonnepanelen en daarna verhuizen hoeft dus zeker geen nadelige stap te zijn.

Hoe bereken ik de (extra) verkoopwaarde van mijn installatie?

Dat kan je doen door bv. de aankoopprijs, de jaarlijkse opbrengst van de elektriciteitsproductie en de (eventuele) groenestroomcertificaten op te tellen. Hou ook rekening met de ouderdom van de panelen (die gemiddeld zo’n 25 jaar meegaan) en de omvormer (die om de 10 jaar moet worden vervangen). 

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen achterlaat?

Normaal gezien niet. Zodra je de wijziging van de eigenaar van de zonnepanelen doorgeeft, ontvangt die vanaf die datum de groenestroomcertificaten. Wil je ze toch (gedeeltelijk) behouden, kan je natuurlijk wel altijd iets regelen met de koper. Meer over wat er gebeurt met de groenstroomcertificaten bij een verhuis kan je hier lezen

Krijg ik nog groenestroomcertificaten als ik mijn zonnepanelen verhuis?

De certificaten zijn onlosmakelijk verbonden met de installatie. Als je de installatie verhuist, gaan de groenestroomcertificaten dan ook gewoon mee en de teller telt op je nieuwe adres gewoon verder waar hij gestopt was.  

Belangrijk is dat je de volledige installatie (zonnepanelen, omvormers en de groenstroommeter) mee verhuist. Laat je een deel achter van de installatie, dan verlies je je recht op groenestroomcertificaten. 

Kan ik mijn bestaande installatie opnemen in de EPB-aangifte van mijn nieuwe woning?

Je verliest het recht op groenestroomcertificaten als je een bestaande installatie mee verhuist en laat opnemen in de EPB-aangifte van je nieuwe woning. Wil je ze toch blijven ontvangen? Neem je zonnepanelen dan niet op in de EPB-aangifte. 

Kan ik mijn zonnepanelen tijdelijk stockeren?

Als je je zonnepanelen niet meteen mee kan nemen naar je nieuwe adres, dan kan je ze inderdaad best stockeren. Het stockeren van je zonnepanelen moet je melden, zodat we jouw installatie tijdelijk buiten gebruik kunnen plaatsen. Zodra je de installatie weer in dienst wil laten nemen, moet je wel een nieuwe AREI-keuring laten uitvoeren en je zonnepanelen opnieuw melden  

Warmte

Bij een warmtenet wordt ‘restwarmte’ (bv. van een fabriek of verbrandingsoven) of aardwarmte van diep onder de grond gebruikt om woningen en bedrijven in de buurt te voorzien van verwarming en sanitair warm water. Meer daarover kan je hier lezen

Ook voor een warmte-installatie moet je bij een verhuis enkele stappen ondernemen. Daarbij zijn er twee scenario’s mogelijk. 

Je verhuist en de warmte-installatie blijft staan

Vul samen met de nieuwe bewoner of eigenaar elk een warmteovernamedocument in, onderteken het en bewaar elk een exemplaar. Zo verzamel je alle relevante informatie en vermijd je later discussies over de juiste meterstanden.  

PDF Document | 1.03 MB

Hou het ondertekende origineel van het warmteovernamedocument altijd bij. Bezorg een kopie van het warmteovernamedocument zo snel mogelijk aan je warmteleverancier (per e-mail, fax of post). Bij sommige warmteleveranciers kan je een verhuizing ook per telefoon of via de website doorgeven. Pas als je dat hebt gedaan, is het warmteverbruik op dat adres niet meer voor jouw rekening.  

Je verhuist naar een woning met een warmte-installatie

Vul samen met de nieuwe bewoner of eigenaar elk een warmteovernamedocument in, onderteken het en bewaar elk een exemplaar. Zo verzamel je alle relevante informatie en vermijd je later discussies over de juiste meterstanden.  

Hou het ondertekende origineel van het warmteovernamedocument altijd bij. Bezorg een kopie van het warmteovernamedocument zo snel mogelijk aan je warmteleverancier (per e-mail, fax of post). Bij sommige warmteleveranciers kan je een verhuizing ook per telefoon of via de website doorgeven. Zodra dat gebeurd is, is alle warmteverbruik op dat adres voor jouw rekening.  

Teledistributie

Als je verhuist, neem je voor teledistributie (telefoon, tv en/of internet) rechtstreeks contact op met Telenet.