Premies voor VME

Een huishoudelijke premie voor meerdere appartementen of wooneenheden in één gebouw, wordt altijd aangevraagd door de beheerder/syndicus van VME (Vereniging van Mede-Eigenaars). Bijvoorbeeld renovaties van gemeenschappelijke delen (dak, vloer, muur,…) of gemeenschappelijke energiebesparende toestellen, …

Als je als beheerder/syndicus in naam van een VME een huishoudelijke premie wil aanvragen, registreer je je eerst in Beheer de Toegangsbeheerders (BTB).
Als beheerder/syndicus verbind je je ertoe om:

 • op te treden in naam van de eigenaars
 • geïnformeerd te zijn over de premievoorwaarden die van toepassing zijn voor de VME en deze informatie te delen met de mede-eigenaars
 • de premie door te storten/te verdelen aan de verschillende eigenaars.

De volgende info hou je best bij de hand als je de premie aanvraagt:

 • het rijksregisternummer van de beheerder/syndicus van het gebouw
 • het e-mailadres van de beheerder/syndicus van het gebouw
 • het bankrekeningnummer van de VME, de premie zal uitbetaald worden op de rekening van de VME
 • het aantal appartementen waarop de aanvraag betrekking heeft
 • de EAN-code van de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter
 • van elke wooneenheid de EAN-code van de elektriciteitsmeter, dit is nodig voor het aanmaken van een BENO-pass voor elke wooneenheid.
 • alle facturen (zowel de voorschot-, tussentijdse en de eindfactuur)
 • het attest van de aannemer
 • eventueel een grondplan met aanduiding van geïsoleerde oppervlaktes.