Premie beglazing

De manier waarop beglazing warmte doorlaat (of niet doorlaat), drukken we uit in een U-waarde. Zo isoleert hoogrendementsglas met een U-waarde van 1,0 twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas met een U-waarde van 2,9.

Bereken op benoveren.fluvius.be hoeveel jij kan besparen door je ramen te vervangen

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
 • Een aannemer moet de beglazing plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
 • Een aannemer moet de beglazing plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag 8 euro/m² 16 euro/m²
Premiebedrag beschermde afnemer 56 euro/m² 56 euro/m²
Verhoging premiebedrag Niet van toepassing Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%

De verhogingen is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste beglazing
 • Foto’s van het geplaatste glas genomen langs de buitenkant van het gebouw. De foto’s tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is. Graag 1 foto per gevel.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moeten vergezeld zijn van het attest.