Premie condensatieketel

Als je je bestaande, verouderde verwarmingsketel vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas of propaan/butaan,indien aardgas geen optie is, kan je genieten van een fikse premie.

Je hebt enkel recht op deze premie als je een beschermde afnemer bent of tot de prioritaire doelgroep behoort.

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor beschermde afnemers
 • Een aannemer moet de condensatieketel plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • Enkel voor beschermde afnemers of personen die tot de prioritaire doelgroep behoren
 • Klanten die tot de prioritaire doelgroep voor een energielening (0%-lening) horen, maar geen beschermde klant zijn, hebben ook recht op deze premie.
 • Een aannemer moet de condensatieketel plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
1800 euro (max. 40% van de investeringskosten)
1800 euro (max. 40% van de investeringskosten) tot 2500 euro (max. 50% van de investeringskosten)
De premie wordt bepaald door de doelgroep en de mogelijkheid tot aansluiting op het bestaande aardgasnet
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste condensatieketel
 • Een foto van de de geplaatste condensatieketel met vermelding van datum
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.