Premie condensatieketel

Als je je bestaande, verouderde verwarmingsinstallatie vervangt door een individuele condensatieketel op aardgas, stookolie of propaan, kan je genieten van een fikse premie.

Je hebt enkel recht op deze premie als je een beschermde afnemer bent.

  2019 2020
Belangrijk
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019
  • Enkel voor beschermde klanten
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
  • Enkel voor beschermde klanten
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2019 Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
1800€ als een aannemer plaatst
Attest Attest plaatsing door aannemer 2019 Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over de geplaatste condensatieketel
  • Een foto van de de geplaatste condensatieketel met vermelding van datum
  • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
Toe te voegen indien van toepassing
  • Een aanvraagformulier als je de aanvraag per post opstuurt
  • Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.