Capaciteitstarief

De manier waarop we elektriciteit produceren en verbruiken is de voorbije jaren helemaal veranderd. Met de invoering van het capaciteitstarief wil de energieregulator VREG de belasting van het net – en jouw energiefactuur – binnen de perken houden.

Wat is het capaciteitstarief?

Je elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende kosten. Het grootste deel van die kosten (zoals de openbaredienstverplichtingen en toeslagen) blijft gewoon afhankelijk van je verbruik. Maar het deel ‘netkosten’ (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) wordt vanaf 2022 berekend op basis van je piekverbruik. Dat wil zeggen: hoe minder je het netwerk belast, hoe minder je betaalt.

Je verbruik spreiden om pieken af te vlakken wordt dus de boodschap. Je doet er vanaf 2022 dan ook goed aan om niet te veel energieverslindende apparaten op hetzelfde moment te gebruiken. Heb je zonnepanelen, dan verbruik je het best die energie op het moment dat ze geproduceerd wordt.

Waarom wordt het capaciteitstarief ingevoerd?

Onze elektriciteitsnetten zijn in principe gemaakt voor eenrichtingsverkeer en werden ook jarenlang zo gebruikt: producenten plaatsten elektriciteit op het net, gezinnen en bedrijven verbruikten ze. Maar dat verkeer verloopt tegenwoordig steeds meer in twee richtingen. We produceren met z’n allen ook zelf elektriciteit via hernieuwbare energie en plaatsen die op het net. En dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Daarnaast zorgen heuse pieken voor belasting van het net: ’s ochtends bij het douchen en ontbijten en vooral ’s avonds, wanneer we allemaal thuis komen van het werk, koken, de wasmachine en de droogkast laten draaien, onze elektrische wagen in het stopcontact steken …

Met de invoering van het capaciteitstarief wil energieregulator VREG de consument aanmoedigen om anders om te springen met energie. Hoe? Door enerzijds het verbruik te verminderen en anderzijds wat we verbruiken te spreiden in de tijd om zo de elektriciteitsproductie en het verbruik beter op elkaar af te stemmen. Zo worden zware investeringen in het distributienet – die een invloed zouden hebben op jouw energiefactuur – vermeden.

Meer info over het capaciteitstarief vind je op de website van de VREG.