Meldingsplicht laadpaal elektrische wagen

De Vlaamse overheid heeft een meldingsplicht voor bestaande en nieuwe laadpalen voor elektrische wagens ingevoerd.

De verkoop van nieuwe elektrische wagens neemt toe. Hierdoor stijgt de behoefte aan publieke en semi-publieke toegankelijke laadpalen. Om op dit vlak vooruitgang te boeken wil de Vlaamse regering de infrastructuur voor elektrische voertuigen kennen en promoten. Het promoten van milieuvriendelijke wagens is een belangrijk aspect van het beleid van de Vlaamse regering dat inzet op verbetering van de luchtkwaliteit, inperking van de emissies van broeikasgassen en het beperken van geluidshinder.

De Vlaamse regering heeft daarom een meldingsplicht ingevoerd voor bestaande en nieuwe laadpalen.

Meld je laadpaal voor een elektrische wagen aan