Studie- en offerteformulieren voor projecten

Heb je een project waarbij nutsvoorzieningen moeten worden voorzien voor meerdere aansluitingen of meerdere tellers per aansluiting?

Dan moet je aankloppen bij het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid om de voorwaarden te kennen voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en riolering voor een verkaveling (privé, sociaal of niet-residentieel), bouwproject (groepsbouw, appartementsgebouw, wooncomplex en/of bedrijvencomplex) of een splitsing van gronden.

De voorwaarden moeten worden aangevraagd voor alle soorten projecten, ongeacht of het project al dan niet een omgevingsvergunning vereist. Om die aanvraag te vergemakkelijken, kan je dit document downloaden en invullen en toevoegen aan je aanvraag bij het Omgevingsloket.

In zeer specifieke gevallen, zoals een notariële splitsing van een bouwgrond, kun je dit ingevulde document met de nodige bijlagen via e-mail rechtstreeks naar Fluvius sturen via projecten [at] fluvius [dot] be.