MID Certificaten

Met de digitale meters die Fluvius plaatst is het eenvoudig het energieverbruik heel nauwkeurig te registreren en te meten. Om ervoor te zorgen dat de digitale meters ook voldoen aan normen en specificaties op het vlak van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zijn verschillende certificeringen nodig.

Meer nog: volgens artikel VIII.43 van boek VIII van het Wetboek van economisch recht moeten onze producenten de nodige certificering voorleggen alvorens ze de meters mogen leveren. Eén van die certificeringen is het MID-certificaat.

Wat is een MID-certificaat?

  • MID staat voor Measurement Instruments Directive – ook wel bekend onder de naam MID-richtlijn – en is in de hele Europese Unie van kracht. Deze richtlijn heeft betrekking op de wettelijke eisen voor meetinstrumenten die worden gebruikt voor handelsdoeleinden, zoals bv. het factureren van energieverbruik.
  • De MID-certificering zorgt ervoor dat meetinstrumenten voldoen aan de nauwkeurigheidsvereisten en andere technische eisen die zijn vastgesteld door de richtlijn.

Hieronder vind je het overzicht van de verschillende MID-certificaten voor digitale meters: