Zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA verwijderen

Wat verstaan we onder de verwijdering van je installatie?

  • De definitieve buitendienststelling van je installatie.
  • De verplaatsing van je installatie naar een locatie buiten ons werkingsgebied (bijvoorbeeld naar Brussel of Wallonië).

Indien de installatie is verwijderd, moet je dit binnen maximaal 5 dagen na de verwijdering aan ons te melden

Meld de verwijdering van je installatie