Melding van onethisch gedrag

Integriteitsbeleid bij Fluvius, een zaak van ons allemaal

Integer zijn betekent dat je recht in je schoenen staat, eerlijk bent en beslissingen neemt of handelt in eer en geweten bij de uitvoering van de job. Zo’n integer, ethisch gedrag past volledig bij de ambitie van Fluvius. Wat we verstaan onder integer handelen, formuleren we concreet in ons ethisch charter.

Wens je een inbreuk op dit Ethisch Charter aan Fluvius te melden? Dat kan:

  • via een brief naar Klachtencommissie, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
  • of via ons online formulier hieronder.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wens je op de hoogte te blijven van de behandeling van de klacht dan hebben we je geldige contactgegevens nodig.

Jouw contactgegevens

Aanspreektitel

Welke inbreuk op ons ethisch charter wil je ons melden?

Bijlagen toevoegen?

Deze vraag is bedoeld om te testen of je een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.