Maak samen met Fluvius je huis, tuin en oprit klimaatbestendig

Maak je huis, tuin en oprit klimaatbestendig

Het gaat niet zo goed met het water- en natuurbeheer in Vlaanderen. Om de verharding en versnippering van onze leefomgeving aan te pakken, ontwikkelde de Vlaamse overheid ‘het groenblauwpeil’. Deze online tool vertelt je hoe je je huis, tuin en oprit beter bestand maakt tegen de klimaatverandering. Benieuwd hoe dat werkt? Lees dan zeker verder.

De Blue Deal

We kampen in Vlaanderen afwisselend met watertekorten en wateroverlast. Het is tegelijk té nat en té droog. Onze natuur is sterk versnipperd, wat de ecosystemen ook onder druk zet.

Om die problemen structureel aan te pakken, lanceerde de Vlaamse regering in 2020 de Blue Deal. Dat is de verzamelnaam voor een groot aantal projecten en initiatieven die onder andere focussen op ontharding, vernatting, circulair watergebruik, verkoeling en vergroening.

Het groenblauwpeil: maak je huis, tuin en oprit groener én blauwer

Eén van de initiatieven in de Blue Deal is het groenblauwpeil, een online tool van VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving. Die helpt om je huis, tuin en oprit aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Het groenblauwpeil bestaat uit twee luiken:

  • groen: om onder andere de biodiversiteit op je perceel te stimuleren en de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • blauw: om onder andere je regenwater beter te beheren en via ontharding meer water in de bodem te laten infiltreren.

De tool is in de eerste plaats bedoeld om particulieren te sensibiliseren en te informeren. Daarnaast kunnen ook architecten, lokale besturen en bedrijven hem gebruiken om de publieke ruimte in te richten met oog voor duurzamer water- en natuurbeheer.

Hoe werkt het groenblauwpeil precies?

De tool van het groenblauwpeil is gratis en voor iedereen toegankelijk. Bovendien kan je de tool ook anoniem gebruiken. Op de website identificeer je eerst je perceel, daarna krijg je een reeks vragen:

  • Is mijn oprit verhard?
  • Heb ik een regenwaterput?
  • Hoe diervriendelijk is mijn tuin?
  • ...

Vervolgens berekent de tool op basis van je antwoorden een score van A tot F voor beide luiken en ook een totaalscore. Om de aanhoudende waterschaarste in Vlaanderen op te lossen, moeten alle percelen minstens een C-score behalen voor blauw.

Verder krijg je een heleboel tips en aanbevelingen om je score te verbeteren. De tool wil je dus niet alleen bewust maken van de impact van je perceel, maar geeft je ook concreet advies om zelf aan de slag te gaan en je huis, tuin en oprit groener én blauwer te maken. Zo kan je bijvoorbeeld een boom planten, een regenput installeren, een groendak aanleggen of de ondergrond van je oprit en terras waterdoorlatend maken.

Groendak en verbeter de luchtkwaliteit

Wat is de rol van Fluvius?

Wie zelf aan de slag wil met de aanbevelingen uit het groenblauwpeil, staat er niet alleen voor. Fluvius voorziet een aantal premies voor blauwe en groene initiatieven op je perceel.

Daarnaast nemen we de komende jaren ook mee het voortouw in het hemelwater- en droogtebeleid in Vlaanderen. Volgens de Blue Deal heeft elke stad of gemeente tegen 2023 een hemelwater- en droogteplan. Fluvius staat ook jouw lokale bestuur bij om zo’n plan uit te tekenen. De bedoeling: meer regenwater opvangen, hergebruiken en in de bodem laten infiltreren.

Door het bewustzijn te vergroten bij alle spelers in de openbare omgeving, kunnen we problemen als waterschaarste en versnippering in de toekomst structureel aanpakken en samen oplossen.

Wil jij ook je huis, tuin en oprit groener én blauwer maken?

Surf naar de website van het groenblauwpeil en ontdek wat jij kan doen.

Gerelateerde artikels