Projecten (verkavelingen en bouwprojecten)

Studie- en offerteformulieren voor projecten

Heb je een project waarbij nutsvoorzieningen moeten worden voorzien voor meerdere aansluitingen of meerdere tellers per aansluiting?

Dan moet je aankloppen bij het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid om de voorwaarden te kennen voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor elektriciteit, aardgas, kabeldistributie* en riolering* voor een verkaveling (privé, sociaal of niet-residentieel), bouwproject (groepsbouw, appartementsgebouw, wooncomplex en/of bedrijvencomplex) of een splitsing van gronden.

De voorwaarden moeten worden aangevraagd voor alle soorten projecten, ongeacht of het project al dan niet een omgevingsvergunning vereist. Om die aanvraag te vergemakkelijken, kan je onderstaand document invullen toevoegen aan je aanvraag bij het Omgevingsloket.

In zeer specifieke gevallen, zoals een notariële splitsing van een bouwgrond, kan je dit ingevulde document met de nodige bijlagen via e-mail rechtstreeks naar Fluvius sturen.

* voor zover van toepassing in de steden/gemeenten die bij Fluvius zijn aangesloten.

Projectreglementen (verkavelingen en bouwprojecten)

Elektriciteit, gas, kabeltelevisie en openbare verlichting

Voor de aanleg van verkavelingen en voor bouwprojecten is het projectreglement van Fluvius van toepassing.

Voor grote projecten vanaf 1/1/2021 geldt een aansluitverbod op het gasnet. Onderstaand document geeft deze beslissing weer.

Riolering

In gemeenten waar Fluvius het rioleringsnet beheert, moet je een gunstig rioleringsadvies krijgen voor je een projectaanvraag met nieuwe wegenis en/of nieuwe infrastructuur voor riolering en/of regenwaterafvoer(RWA)-stelsel. Neem hiervoor contact met ons op.

Tarieven