Keuring riolering

Samen werken aan de kwaliteit van onze waterlopen. Een goede afvoer van regen- en afvalwater is hierbij doorslaggevend.

Al enkele jaren passen we de gescheiden afvoer van het afval- en het regenwater toe. Dit zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op privédomein.

Met de keuring van jouw private riolering krijg je de zekerheid dat de scheiding van jouw privéwaterafvoer correct is uitgevoerd.

Wanneer moet je jouw riolering laten keuren?

De keuring van je riolering is verplicht:

  • wanneer je je huis bouwt of herbouwt.
  • wanneer je een bijkomende huisaansluiting aanlegt of een individuele zuivering (IBA) installeert.
  • wanneer er een gescheiden riolering wordt aangelegd in je straat tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is.
  • nadat je herstellingen liet uitvoeren omdat je vooraf een niet-conform keuringsattest kreeg (herkeuring).

Wie mag mijn riolering keuren?

Alle door Fluvius erkende keurders mogen je riolering keuren.
Je kan een keuring aanvragen bij volgende opgeleide keurders:

Wat controleert de keurder?

De keurder van de riolering kijkt na of:

  • het afvalwater correct is aangesloten op de openbare riolering in de straat, op een septische put of op een individuele zuivering (IBA)
  • het afvalwater en het regenwater correct gescheiden worden
  • het regenwater maximaal ter plaatse wordt gehouden en herbruikt

Wat na de keuring van de riolering?

Als de keurder alles goedkeurt, krijg je een keuringsattest. Dat heb je nodig voor de ingebruikname van de aansluiting op de openbare riolering. Als blijkt dat je rioleringsstelsel niet correct is aangesloten, krijg je van de keurder een non-conformiteitslabel met de vastgestelde gebreken. Je zal je installatie moeten laten aanpassen en herkeuren.

Wat zijn de regels rond de keuring van riolering?

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) legt de verplichting van de keuring van je private riolering op via het Algemene waterverkoopreglement.
Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Wil je exact weten hoe je je privéwaterafvoer plaatst en aan welke voorwaarden die moet voldoen? Lees er dan alles over in het document over de technische specificaties keuring privéwaterafvoer.

Meer algemene informatie over de verplichte keuring kan je hier raadplegen.