Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Hoe werkt mijn digitale meter?

Kreeg je onlangs een digitale meter voor zowel elektriciteit als aardgas? Bekijk in het filmpje hoe je hem bedient en de meterstanden afleest.

Lees je graag alles rustig na? Dat kan in de korte of de uitgebreide, technische handleiding.

Waar vind ik de handleidingen van mijn digitale meter?

In de korte handleiding van je digitale meter(s) vind je alle info over de bedieningsknoppen en hoe je de meterstanden afleest.
Zie je dit liever uitgelegd in woord en beeld, bekijk dan dit korte instructiefilmpje.

Welke gegevens kan ik aflezen van mijn digitale meter?

De digitale meter reikt je heel wat informatie aan over je energiegebruik:

  • Net als vroeger lees je je dag- en nachtverbruik (tweevoudig tarief) af, als je dat hebt.
  • Je krijgt gedetailleerde info over je energieverbruik via de displays of via Mijn Fluvius.
  • Als je een lokale productie-installatie (zoals zonnepanelen) hebt, dan meet de digitale meter je afname en injectie afzonderlijk. Zo krijg je meer zicht op wat je verbruikt en teruggeeft aan het net.

Lees je dit graag meer in detail na? Raadpleeg dan de korte of de uitgebreide, technische handleiding.
In dit korte instructiefilmpje. zie je in een oogopslag hoe je de gegevens kan aflezen.

Werkt een digitale meter even nauwkeurig als een klassieke meter?

Ja. Digitale meters voldoen aan precies dezelfde meetnormen als hun klassieke voorgangers en zijn op dezelfde manier geijkt. Vóór de plaatsing kijken we bij Fluvius elke digitale meter na, om te controleren of hij aan de normen voldoet. Een onafhankelijk orgaan keurt de meters volgens de Europese richtlijn voor meetinstrumenten (MID).

Veelgestelde vragen over de werking van een digitale meter