Hoe werkt mijn digitale meter?

Kreeg je onlangs een digitale meter voor zowel elektriciteit als aardgas? Bekijk in het filmpje hoe je hem bedient en de meterstanden afleest.

Lees je graag alles rustig na? Dat kan in de korte of de uitgebreide, technische handleiding.

Waar vind ik de handleidingen van mijn digitale meter?

In de korte handleiding van je digitale meter(s) vind je alle info over de bedieningsknoppen en hoe je de meterstanden afleest.
Zie je dit liever uitgelegd in woord en beeld, bekijk dan dit korte instructiefilmpje.

Welke gegevens kan ik aflezen van mijn digitale meter?

De digitale meter reikt je heel wat informatie aan over je energiegebruik:

 • Net als vroeger lees je je dag- en nachtverbruik (tweevoudig tarief) af, als je dat hebt.
 • Je krijgt gedetailleerde info over je energieverbruik via de displays of via Mijn Fluvius.
 • Als je een lokale productie-installatie (zoals zonnepanelen) hebt, dan meet de digitale meter je afname en injectie afzonderlijk. Zo krijg je meer zicht op wat je verbruikt en teruggeeft aan het net.

Lees je dit graag meer in detail na? Raadpleeg dan de korte of de uitgebreide, technische handleiding.
In dit korte instructiefilmpje. zie je in een oogopslag hoe je de gegevens kan aflezen.

Werkt een digitale meter even nauwkeurig als een klassieke meter?

Ja. Digitale meters voldoen aan precies dezelfde meetnormen als hun klassieke voorgangers en zijn op dezelfde manier geijkt. Vóór de plaatsing kijken we bij Fluvius elke digitale meter na, om te controleren of hij aan de normen voldoet. Een onafhankelijk orgaan keurt de meters volgens de Europese richtlijn voor meetinstrumenten (MID).

Veelgestelde vragen over de werking van een digitale meter

Kan ik zelf mijn digitale meter uitlezen?

Ja, dat kan op twee manieren.

 1. Via de displays: raadpleeg hiervoor de handleidingen voor de digitale meters van Fluvius.
 2. Via de twee lokale gebruikerspoorten P1 en S1.
  • Via de P1-poort lees je je verbruik (in kWh), je actief vermogen (in kW) en enkele kwaliteitsgegevens seconde per seconde af.
  • De S1-poort toont ruwe data aan een bijzonder hoge frequentie.
  Beide poorten zijn geschikt om gedetailleerde verbruikersdata op te vragen en om huishoudelijke apparaten ‘slim’ aan te sturen.

Is mijn privacy nog steeds gewaarborgd met de digitale meter?

In de digitale elektriciteitsmeter zit een moderne communicatiemodule, verbonden met het 4G-netwerk. De netbeheerders gebruiken de meest geavanceerde beveiligingstechnieken, die jouw data versleutelen en beschermen. De digitale gas- en elektriciteitsmeter communiceren draadloos en versleuteld met elkaar via een Europese beveiligingsmethode.

Bovendien blijf je als netgebruiker altijd zelf eigenaar van je verbruikersgegevens. Het is wettelijk vastgelegd wie deze data mag gebruiken, bv. voor de opmaak van je energiefactuur of voor netbeheer in het algemeen. Wie deze info voor andere doeleinden wil gebruiken, moet jou daar expliciet toestemming voor vragen. Verder moet elke maatschappij de Vlaamse, Belgische en Europese privacyregelgeving volgen.