Energieschaarste

Energieschaarste en het afschakelplan

Als er door omstandigheden een stroomtekort zou ontstaan in Vlaanderen, kan de overheid beslissen het afschakelplan in werking te laten treden. Een dergelijk ‘afschakelplan’ wordt door de regering enkel bij extreme nood toegepast.

Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft dit afschakelplan zo uitgewerkt dat het manueel kan worden geactiveerd in geval van schaarste. Het zijn de ministers van Energie en Economie die op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke schijf wordt uitgeschakeld. In principe kiest de overheid dan voor de piekmomenten tussen 17 en 20 uur ’s avonds.

Het afschakelplan voorziet 8 schijven, die niet noodzakelijk met regionale of plaatselijke zones overeenkomen. Zo kan de situatie binnen eenzelfde gemeente of zelfs een straat, verschillend zijn.

Als het plan in werking zou treden, zullen eerst de gemeenten uit schijf 8 worden afgeschakeld. Blijkt dat niet te volstaan, wordt er overgegaan naar gemeenten in schijf 7. Daarna volgt schijf 6, en zo verder.

Om te weten in welke schijf jouw straat zich bevindt, kan je via onderstaande link je gemeente en straat invullen.

Onderaan deze tool vind je een link naar de veelgestelde vragen over het afschakelplan.

Extra informatie over het afschakelplan kan je trouwens ook raadplegen op de website van de FOD Economie.