Burenpremie

De Burenpremie

Hoe neem je deel?

De Burenpremie kan je aanvragen voor 10 wooneenheden in eenzelfde straat of (aanpalende) gemeente. Dat kan ook als een woongebouw uit minstens 10 wooneenheden bestaat (denk aan een appartementsgebouw). Denk eraan: hoe sneller je met 10 bent, hoe sneller je kunt starten met jouw BENOvatieproject. Aarzel dus niet om jouw buren aan te sporen om in te schrijven. 

Deelnemen kan op twee manieren: 

  • Door je vrijblijvend aan te melden. Fluvius neemt het verder van je over. Zodra je met minstens 10 buurtbewoners bent ingeschreven, brengen we je op de hoogte en wijzen we een BENOvatiecoach toe, een door Fluvius gecertificeerde vakexpert.

Rechtstreek via een BENOvatiecoach naar keuze. Je vindt de lijst met door Fluvius gecertificeerde BENOvatiecoaches op www.fluvius.be/benovatiecoach-zoeken. Je ziet meteen ook in welke regio ze actief zijn en hoe je hen kunt contacteren.

Welke BENOvatiemaatregelen komen in aanmerking?

Om deel te nemen aan een burenpremieproject komen de volgende energiebesparende maatregelen in aanmerking: 

Welke taken neemt de BENOvatiecoach van je over?

De BENOvatiecoach begeleidt je in de vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering. Hij zal: 

  • jou inzicht verschaffen in je energieverbruik en alle mogelijke energiebesparingen 
  • jouw offerte-aanvragen voorbereiden 
  • je begeleiden bij de definitieve bestellingen voor de renovatie van je woning 
  • een oogje in het zeil houden bij de uitvoering van de werken 
  • je premies aanvragen 
  • heel wat administratieve taken van je overnemen

Hoeveel kost zo'n project?

De deelnemers aan een collectief renovatieproject zijn niet diegene die de burenpremie zullen ontvangen. De burenpremie is bestemd voor de BENOvatiecoach die de deelnemers begeleidt en ‘ontzorgt’.

Natuurlijk heeft elke deelnemer recht op de individuele premies die Fluvius voorziet voor energiebesparende investeringen (bv. muurisolatiepremie, zonneboilerpremie…).Het is onder andere de taak van de BENOvatiecoach om je hierin te begeleiden.

Fluvius betaalt de BENOvatiecoach maximaal 400 euro per deelnemende wooneenheid om de kosten te dekken voor de begeleiding van de renovatie. Het totale bedrag maakt Fluvius over aan de BENOvatiecoach na de uitvoering van zijn takenpakket.

Soms kan een BENOvatiecoach ook een toeslag vragen voor de begeleiding. Dit zal echter altijd op voorhand met jou afgesproken zijn. Als klant ben je vrij om al dan niet met een BENOvatiecoach in zee te gaan.

Per woning of appartement kun je je maximaal tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject en beroep doen op de BENOvatiecoaches van Fluvius. Daarnaast blijf je natuurlijk ook recht hebben op afzonderlijke BENOvatiepremies en de totaalrenovatiebonus in het kader van de BENO-pass. 

Wie mag zich inschrijven?

Elke eigenaar van een Vlaamse woning kan zich registreren voor de burenpremie. Enkel woningen die eigendom zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.

Veelgestelde vragen over de Burenpremie

Waarom zou ik me inschrijven voor een collectief renovatieproject?

De toegewezen BENOvatiecoach is er om jou te ‘ontzorgen’. Hij/zij is het centraal aanspreekpunt voor al je vragen en problemen. Hij/zij assisteert je in een plan van aanpak, een doorlichting van je woning, opstellen van energieanalyses, opvragen van offertes, begeleiden van de uitvoering van de renovatiewerken en je premie-aanvraag voor de uitgevoerde renovatie(s). 

Door samen te werken met een BENOvatiecoach ben je zeker van een kwalitatieve uitvoering van de werken. Door een collectieve aanpak heb je minder zorgen. De renovatiewerken gebeuren efficiënter, vlotter én goedkoper. 

Je volgt je project op de voet met de webtool E-lyse, die Fluvius hiervoor speciaal ontwikkelde. De tool bezorgt je een correcte opvolging van je energieverbruik. 

Wat zijn de voorwaarden om mee in te stappen?

De te renoveren woning, wooneenheid of het te renoveren woongebouw (appartementsgebouw) is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius. 

Woningen of wooneenheden, waarvoor Fluvius een audit uitvoert volgens de bepalingen 

van het energiedecreet, of die eigendom zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen vallen buiten het toepassingsgebied en komen niet in aanmerking voor collectieve renovatieprojecten.

Op welke termijn moeten de werken afgerond zijn?

Er wordt geen termijn gesteld voor de uitvoering van de werken. De BENOvatiecoach treedt op als centraal aanspreekpunt. Hij beantwoordt je vragen, geeft advies, licht je woning door, verzamelt offertes en kiest samen met de deelnemers een geschikte aannemer. De werken worden uitgevoerd in overleg met alle deelnemers en hun aannemer. 

Kan ik de werken gelijk wanneer stopzetten?

Zolang je geen offerte ‘voor akkoord’ tekent, kun je je deelname aan het collectief renovatieproject op elk moment stopzetten. Stap je tijdens de uitvoering van de werken uit het collectief renovatieproject, dan moet je dit bespreken met je BENOvatiecoach en de aannemer die de renovatiewerken uitvoert. Let wel: Fluvius staat hier los van en draagt hierin geen verantwoordelijkheid. 

Wat als ik verhuis terwijl de werken nog bezig zijn?

Wie een offerte voor de uitvoering van werken tekent, moet in principe ook de factuur betalen. Overleg vooraf met de nieuwe eigenaar wie de uitvoeringskosten effectief zal betalen. Let wel: Fluvius staat hier los van en draagt hierin geen verantwoordelijkheid. 

Wat als ik geen financiële middelen meer heb om mijn werken te laten uitvoeren?

De toegewezen BENOvatiecoach geeft je een indicatie van de kosten van de werken en 

van de energiebesparing. Hij informeert je ook over de financieringsmogelijkheden (energielening) en de individuele premie(s) waarop je recht hebt. 

Wanneer je een offerte van een aannemer ‘voor akkoord’ tekent, is dat een overeenkomst 

tussen jou en de toegewezen aannemer. Lees dus ook de kleine lettertjes, vooral het artikel met betrekking tot stopzetting van de werken na akkoord. Let wel: Fluvius staat hier los van en heeft hierin geen aansprakelijkheid.