Renteloze Vlaamse energielening

Voor energiebesparende investeringen kunnen sommige klanten gebruik maken van een renteloze energielening die de Vlaamse Energiehuizen verstrekken.
Volgende doelgroepen komen daarvoor in aanmerking:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Je kan tot 15.000 euro lenen, met een looptijd van maximum 10 jaar en dus 0% intrest.

Meer info over de renteloze Vlaamse energielening.