Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Renteloze Vlaamse energielening

Voor energiebesparende investeringen kunnen sommige klanten gebruik maken van een renteloze energielening die de Vlaamse Energiehuizen verstrekken.
Volgende doelgroepen komen daarvoor in aanmerking:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Je kan tot 15.000 euro lenen, met een looptijd van maximum 10 jaar en dus 0% intrest.

Meer info over de renteloze Vlaamse energielening.