Hoe start ik een energiegemeenschap?

Stap 1: Stel de energiedeelgroep samen
Identificeer alle deelnemers:

 • Voldoet iedereen aan de voorwaarden? De voorwaarden verschillen per type energiedeelgroep. De verschillende types vind je onderaan deze pagina met een link naar meer uitleg en de specifieke voorwaarden.
 • Wie wordt de beheerder?

Stap 2: Contacteer de energieleverancier van de deelnemers

 • Geef aan je leverancier aan dat je overweegt om deel te nemen aan energiedelen en breng de voorwaarden in kaart die een leverancier verbindt aan jouw deelname.

Stap 3: Laat digitale meters plaatsen en vraag meetregime 3 aan

 • Als je nog geen digitale meter hebt, laat deze dan plaatsen. Start je aanvraag voor een digitale meter.
 • Neem contact op met jouw energieleverancier en vraag meetregime 3 aan.
 • Heb je een aansluitingvermogen boven 56kVA en heb je nog geen digitale AMR-meter, vraag deze dan aan. Een AMR-meter meet automatisch kwartierwaarden, hiervoor moet je dus geen activatie bij jouw energieleverancier aanvragen.

Stap 4: Start de aanvraag voor je energiedeelgroep

Stap 5: Activeer het delen of verkopen van je energie

 • Alle deelnemers moeten hun toestemming voor de energiedeelgroep geven. Ze krijgen een mail of brief met een QR-code naar mijn.fluvius.be en geven daar hun goedkeuring.
 • Je hebt ook goedkeuring nodig om te mogen optreden als beheerder en ook voor datatoegang tot de energiedeelgroep.

Wanneer dit alles in orde is, kan je starten met energiedelen.

Om een energiedeelgroep op te starten, moeten de verschillende deelnemers en de beheerder gekend zijn en moeten alle deelnemers aangesloten zijn op het Fluvius-netwerk. De beheerder meldt elke deelnemer aan bij de betrokken energieleverancier.

Wat heb ik nodig?

Om deel uit te maken van een energiedeelgroep, heeft elke deelnemer een AMR meter of een digitale meter nodig en moet daarop meetregime 3 geactiveerd zijn.
Heb je een laagspanningsaansluiting en nog geen digitale meter? Dan kan je die aanvragen via onze website.
Heb je wel al een digitale meter? Vraag dan meetregime 3 aan bij je leverancier.
Heb je een zwaardere aansluiting en nog geen AMR-meter, vraag dan een metervervanging aan.

Wat moet ik doen om energie te injecteren?

 • Contacteer een installateur om zonnepanelen bij je te installeren.
 • Na de installatie meld je je zonnepanelen aan bij Fluvius.
 • Is je registratie verwerkt? Laat dan de beheerder van je energiegemeenschap je registreren als injecterende partij.

Hoe vraag ik een energiedeelgroep aan?

Je kan een energiegemeenschap aanvragen via Mijn Fluvius, onder de tegel ‘Energiedelen’. De verschillende stappen staan uitgebreid beschreven in het protocol, inclusief een checklist.

Je hebt de volgende zaken nodig:

 • De EAN-codes voor elektriciteit van alle deelnemers.
 • De rol van elke deelnemer: Als ontvanger krijg je de rol ‘afname’, een deler van elektriciteit krijgt de rol ‘injectie’. Een deelnemer kan beide rollen vervullen binnen één gemeenschap.
 • Het type verdeelsleutel (relatief of vast): Een beschrijving van de verschillende types verdeelsleutels en voorbeelden ervan vind je terug in het protocol. (Niet van toepassing voor persoon-aan-persoonverkoop.)
 • De verdeelsleutel zelf: Bepaal voor elke ontvanger (afname) welk percentage van de injectie hij of zij krijgt. (Niet van toepassing voor persoon-aan-persoonverkoop.)
 • Kennis van het protocol en alle gemaakte afspraken tussen de deelnemers.

Wanneer gaat mijn energiedeelgroep van start?

Heb je de registratie succesvol doorlopen? Dan sturen we twee toestemmingsaanvragen die elke deelnemer moet aanvaarden om aan de energiedeelgroep te kunnen deelnemen:

 • Aanvraag beheer gemeenschap: Door deze aanvraag goed te keuren, geef je de beheerder het recht om de deelnemers en hun respectieve rollen te beheren in de energiedeelgroep. Daarmee kan hij of zij het type verdeelsleutel en de percentages ervan wijzigen.
 • Aanvraag historiek uitgewisselde energie: door deze aanvraag goed te keuren, geef je de beheerder het recht om de grafieken van de uitgewisselde energie te raadplegen.

De energiedeelgroep gaat van start wanneer alle deelnemers bovenstaande aanvragen hebben beantwoord of wanneer de toestemmingsaanvraag (na 30 dagen) is vervallen en de energiedeelgroep nog aan de minimale voorwaarden voldoet.

Ook wie de aanvraag niet beantwoordt binnen de 30 dagen, kan niet deelnemen aan de energiedeelgroep.

Protocol energiedelen, persoonaan-persoonverkoop en verkoop in gebouwen

Alle details rond energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop ontdek je in het protocol energiedelen, persoonaan-persoonverkoop en verkoop in gebouwen.