Bijlage_Modaliteiten voor pulsuitlezing aan de gasmeetinstallatie (KC zonder GOL) v5